Intäkterna slutade på 1,58 miljarder dollar under bokslutet som avslutades den 30 september. Det är en ökning med 19 procent.
Bortsett från betalningar till parter uppgår intäkterna till 1,12 miljarder dollar, vilket är under analytikernas prognos på 1,14 miljarder dollar, enligt Thomson Financial. Nyligen aviserade Yahoo att intäkterna, bortsett från kommissionerna skulle ligga mellan 1,11 och 1,22 miljarder dollar.

Vinsten slutade på 0,11 dollar per aktie, eller 159 miljoner dollar. Det är en kraftig nedgång jämfört med tredje kvartalet förra året, då vinsten låg på 0,17 dollar per aktie eller 258,3 miljoner dollar.
Bland annat har företaget blivit försenat med sin nya annonsplattform Project Panama, som inte väntas bidra till verksamheten förrän under det fjärde kvartalet.
– Jag är inte nöjd med våra finansiella prestationer och vi avser att förbättra dem. Vi utnyttjar inte de fördelar vi har som vi borde, säger Yahoos vd till IDG News.

Företaget ska nu bland annat fokusera hårdare på bättre grafiska funktioner, sociala nätverk och mobila- samt videotjänster. Inför helåret spår Yahoo att intäkterna hamnar mellan 4,47 miljarder dollar och 4,59 miljarder dollar.