Statliga myndigheter kan spara stora pengar genom att effektivisera sin handläggning med hjälp av it. Det slår Verva, verket för förvaltningsutveckling, fast i en studie.

Fyra automatiserade ärendeprocesser har på olika myndigheter alla varit intjänade på mindre än två år. Ju större flödena av ärenden är, desto mer pengar går det att spara.

Försäkringskassans automatisering av ansökningarna om bostadsbidrag kostade tre miljoner och besparingen ligger på 56 miljoner kronor om året.

Lönar sig effektivisera

Men även på mindre myndigheter lönar det sig bra att effektivisera ärendehanteringen. På Socialstyrelsen sparas 1,3 miljoner om året på att ansökan om legitimation för hälso- och sjukvård automatiserats – investeringskostnaden var två miljoner kronor.

– Det finns stor potential för besparingar, säger Jenny Birkestad, enhetschef på Verva.

– En föregående studie visade att myndigheter ofta ratar digitalisering om det finns någon del som är svår att digitalisera. Nu kan vi se att det lönar sig att digitalisera även enskilda delar, även om det förmodligen finns mest att tjäna på att göra komplexa ärenden elektroniska.

Men det handlar inte bara om att använda skattekronorna mer effektivt. Minskad väntetid och en ökad rättsäkerhet gynnar medborgarna.

– Trots att vårt uppdrag var att studera besparingarna var det också tydligt att nyttan för medborgare och företag kanske är en ännu större vinst, framhåller Jenny Birkestad.

Det räcker inte heller med att göra ärendehanteringen effektivare. Om organisationen förblir oförändrad är det inte säkert att det blir en besparing. Därför måste besparingarna realiseras, konstaterar Verva, som vill ha en plan för det.

Fakta

Försäkringskassans automatisering av ansökan om bostadsbidrag.
Vinst: 56 miljoner kronor om året. Investering: 3 miljoner kronor. Antal ärenden per år: 370 000.
Socialstyrelsens automatisering av ansökan om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvård. Vinst: 1,3 miljoner kronor om året. Investering: 2 miljoner kronor. Antal ärenden per år: 7 000.

Hela rapporten finns att läsa på: cstjanster.idg.se/c/629

Källa: Verva