Tele2 går med andra ord in som minoritetsägare i ett första skede, men har samtidigt en option på att köpa hela Spring under de tre första månaderna 2009.

– Spring Mobil leder utvecklingen på en snabbt växande marknad. De tillför oss viktig erfarenhet och kompetens kring Onephone-lösningar, kommenterar Niclas Palmstierna, vd för Tele2 i Sverige, i ett pressmeddelande.

Att Tele2 inte får köpa resterande Springaktier förrän 2009 beror på att den nuvarande huvudägaren Brainheart inte stänger sin fond förrän då.

Enligt avtalet kommer Tele2 och Spring arbeta närmare gentemot företagsmarknaden än parterna gör idag. Köpet ger Tele2 även tillgång till att använda delar frekvenser i Springs gms-licens.

Totalt räknar Tele2 investera 150 miljoner kronor i Spring Mobil.

Det var för ett par år sedan som Spring Mobil tilldelades en gsm-licens av PTS. Men istället för att investera mångmiljardbelopp på att bygga stora rikstäckande mobilnät, valde företaget att bygga små interna gsm-nät åt företagskunder.

Affärsidén är att locka företagskunder att överge vanlig fasttelefoni med tillhörande televäxlar och istället enbart använda sina mobiltelefoner.

Idag beräknas Spring Mobil omsätta 100 miljoner 2006, en ökning med 150 procent. Enligt företaget kommer tillväxttakten att hållas även under 2007. Antalet anställda uppgår till 65 stycken och totalt har Spring 400 företagskunder.

Tele2s köp av Spring villkoras av ett godkännande från Konkurrensverket.