– För att svenska företag ska kunna marknadsföra sin spjutspetskompetens och värna om ”Varumärket Sverige” krävs en immaterialrätt som skyddar bland annat patent, varumärken och artisters verk, skriver Alf Svensson, numera riksdagsman för kd.

Han anser att det vore olyckligt om omvärlden började se Sverige som ett paradis för pirater. Därför tycker han att Sverige ska gå i spetsen för att stärka immaterial- och upphovsrätten, och då ta hänsyn till internet.
– För att förbudet mot att ladda ner filmer och musik ska vara verkningsfullt måste lagstiftningen skärpas. Polisen bör ges tillräckliga resurser och förutsättningar att utveckla arbetssätt som möjliggör en bättre, modern och effektiv bekämpning av brott mot upphovsrätten, skriver Alf Svensson.

Han menar att piratkopiering av film inte bara skadar filmindustrin utan samhället i stort och han hävdar också att svensk ekonomi förlorar cirkar 770 miljoner kronor årligen. En utbredd kopiering av filmer och musik innebär enligt Alf Svensson en utarmning av kvalitetskulturen och ett hot mot mångfalden:
– Kvar blir bara skräp, pornografi och våld.