– Vi har kanske pikat i antal nya nättidskrifter, säger Siri Reuterstrand på Föreningen för Sveriges nättidskrifter och redaktör för Alba.nu, som handlar om kultur, vetenskap och samhälle.

– Nu blir en del tänkbara tidskrifter bloggar i stället.
Finns det ingen skillnad mellan de båda genrerna?
– En blogg är en personlig sak, en enda människas tankar utan något redaktionellt filter. Nättidskrifter har alltid någon form av redaktionellt arbete.

Hur kan ni som sysslar med nättidskrifter leva på det? Det kan väl inte fortgå i all oändlighet?
– För min egen del är Alba.nu bara en utgift och ideellt arbete. Jag försörjer mig som frilansjournalist och ser i viss mån Alba som ett fönster ut. Det händer att jag får jobb på grund av kunskaper och kontakter jag skaffat via Alba. Och kanske är det det som gör att jag orkar hålla på, säger Siri Reuterstrand.
– Att göra en nättidskrift kräver mycket arbete, publicerar man inte, så sviker besökarna, tillägger Sabina Edrén på Labyrint.nu, som gör recensioner av film och litteratur.
Är alla som driver nättidskrifter idealister?
– Nej, det blir allt vanligare med ”institutionella” tidskrifter som drivs av ägare med pengar, som föreningar, myndigheter, universitet, skolor och studieförbund, säger Siri Reuterstrand.
Är det mest ungdomar som skriver i nättidskrifter?
Nej. Själv är jag snart femtio! Så bilden av att det bara är unga som driver nättidskrifter är helt fel, säger Siri Reuterstrand.
Är nättidskrifterna en språngbräda för de unga till traditionella medier?

– Den erfarenhet som unga skribenter får på en nättidning kan absolut vara mera värd än den som studerande vid journalisthögskolor får. Man lär sig ta stötar från företag och man får fler reaktioner från läsarna, säger Sabina Edrén.
– Många som driver nättidskrifter jobbar redan professionellt med liknande saker och tjänar redan sina pengar i branschen. Man drivs nog mer av känslan av brist på arenor för olika typer av texter, säger Siri Reuterstrand.

Hur är traditionella mediers inställning till nättidskrifterna?
– Vi tas inte på allvar rent journalistiskt. Papperstidskrifter tas oftare upp på kultursidor till exempel i form av recensioner och dylikt, trots att nättidskrifterna som regel når ut till fler läsare, säger Siri Reuterstrand.

– Vi har inte saknat den bristande uppmärksamheten hos andra medier. Vi kör vårt eget race, säger Sabina Edrén.
Det sägs ändå att traditionella medier stjäl från nättidningarna.
– Om inte annat dyker teman, idéer och vinkar upp i andra sammanhang efter att vi har haft dem uppe. När vi drog igång Alba för knappt tio år sedan, snoddes det verkligen rakt av några gångar. Ett gammalt temanummer om mansrollen såg vi spår av i många dagstidningar. Nu har tjuvandet blivit lite smartare, det syns inte lika tydligt, säger Siri Reuterstrand.