Åtgärden att stänga av studenterna vidtogs trots att någon polisanmälan inte har upprättats. Den påstådda fildelningen ska gälla filmer och ha skett med Direct Connect. Klagomålen kommer från "Worldwide Anti-Piracy Operations" som drivs av amerikanska NBC Universal.

Avstängningen är tillfällig, enligt Niklas Cronsioe, chef för it-supporten vid Växjö universitet.

- Det är bara i de fall vi får påtryckningar vi tar till den här åtgärden. Det är ingenting vi aktivt jobbar med. Vi scannar eller letar inte själva, säger han.

Niklas Cronsioe bekräftar också att universitetet själva inte har kontrollerat uppgifterna om fildelning utan gått på bolagens linje och stängt av studenternas uppkoppling i två veckor.

- Vi utgår från att studenterna hör av sig om det inte stämmer. Hittills har ingen gjort det, säger han.

Avstängningarna har pågått sedan 2004 och enligt Niklas Cronsioe har färre studenter stängts av i år än tidigare.

Även amerikanska universitet har tagit emot klagomål av liknande slag från NBC Universal. North Carolina State University redovisar på sin hemsida ett sådant klagomål, gällande fildelning av filmen The Chronicles of Riddick.