Inom kort kommer de asiatiska internetanvändarna vara fler än de nordamerikanska och europeiska tillsammans.

När antalet anslutna börjar räknas i miljarder över hela världen höjs röster mot att domännamnssystemet fortfarande bara använder de latinska bokstäver som speglar nätets nordamerikanska ursprung. Varför inte det arabiska alfabetet? Eller kinesiska tecken?

Minsta misstag i en sådan utveckling riskerar att förstöra internet, enligt Vint Cerf, styrelseordförande i Icann, som ansvarar för internets toppdomäner och ip-nummer och en av internets grundare.

– Ett misstag i specifikationerna för idn-reglerna riskerar lätt att permanent bryta upp internet i icke-interoperativa delar, sa han i sitt tal.


Teknisk utmaning

Att tillåta fler tecken i domännamn är en ”enorm teknisk utmaning”, menar Vint Cerf, som samtidigt inser problemet med att miljarder människor använder andra tecken än de latinska i sitt modersmål. Kritiker menar att arbetet med internationella domännamn går för långsamt, vilket även det kan utgöra ett hot mot det enhetliga dns-systemet. Stora länder med andra alfabet än det latinska som Kina skulle kunna starta ett parallellt system. EUs kommissionär för it-frågor, Vivane Reding, höjer ett varningens finger.

– Det finns en verklig risk att den försenade introduktionen av idn ska leda till en fragmentering av internet, säger hon till BBC och menar att idn ska ses som en politisk fråga snarare än som en teknisk.

Falsk nyhet i omlopp

I våras cirkulerade en nyhet om att Kina hade skapat sig tre nya toppdomäner, skrivna med kinesiska tecken och utanför Icanns kontroll, vilket skulle vara ett första steg mot det splittrade internet som röster på IGF varnar för. Uppgifterna visade sig vara felaktiga, men uppmärksamheten som följde, inte minst i väst, visar på frågans vikt.

Teckenuppsättningen Unicode, som kan hantera ett gigantiskt antal tecken, kommer på något sätt spela en roll i de framtida internationella domännamnen.

Men för att säkerställa dns-systemets stabilitet kan bara ett litet urval av Unicode-tecken kan komma på fråga för domännamn, menar Vint Cerf.