Redan när Nordeas nätbank lanserades 1997 använde banken smarta kort för inloggning, men krångel med installation av läsare och annat gjorde att ”skraplotterna” blev den dominerande inloggningsmetoden.

Nordea har dock behållit möjligheten att använda smarta kort i alla år och nu börjar systemen bli så lättanvända att de smarta korten snart kan få en ordentlig renässans, nu under namnet e-legitimation. 

Krånglig inloggning
– Kunderna tyckte det var för krångligt att få kortläsarna och mjukvaran att fungera, men tekniken är helt annorlunda i dag och det är mycket enklare att installera det som behövs, säger Ingemar Borelius, chef för Nordeas nätbank.

Ovetande kunder
I dag är det bara runt 40 000 kunder som använder e-legitimation med smarta kort för sin inloggning, men betydligt fler av Nordeas kunder har tillgång till korten, utan att de kanske känner till det.

På bankkorten med Visa och Mastercard finns nämligen en krets som innehåller e-legitimation och den kan användas för inloggning också.

– Alla kortkunder har redan e-legitimation på kortet så det är väldigt lätt för oss att distribuera ut det som behövs från vår sida för att de ska kunna logga in med smarta kort, säger Ingemar Borelius.

– Det enda som behövs är att användaren installerar mjukvaran som behövs på sin dator och ansluter kortläsaren.

Inloggning med e-legitimation ger säkrare inloggning och är också bättre om man ska göra många transaktioner eftersom man då slipper skrapa fram en ny kod för varje transaktion. Främst är det företag som har många transaktioner.

Dröjer för gemene man
– Jag tror att det i första hand är där som vi kommer att se en stor ökning, säger Ingemar Borelius.
För gemene man kan det dröja lite längre, men även här tror Ingemar Borelius på inloggning via e-legitimation lite längre fram.
– Vi ser ett ökat intresse bland privatpersoner, säger Ingemar Borelius.

Här är enkelhet det mest intressanta och när datorleverantörerna har med kortläsare i sina datorpaket kommer också användningen att öka allt snabbare.

Väntar kundintresse
Exakt när de smarta korten dominerar som inloggningsmetod på Nordeas internetbank kan Ingemar Borelius inte svara på, men att det kommer att öka är han övertygad om.
– Vi ska gå ut mer offensivt nu och berätta för kunderna vilka fördelar det finns med att använda smarta kort på internetbanken. Jag tror att vi får se många som vill använda smarta kort, säger Ingemar Borelius.

Fakta

- Inloggning med smarta kort kräver ett kort med id-information om användaren på en krets, en kortläsare och den mjukvara som behövs för att få kortläsare och elektroniskt id att fungera.
- Till skillnad från ”skraplotter” sköter kortet verifieringen av transaktionerna automatiskt när det sitter i läsaren och användaren behöver inte verifiera varje transaktion manuellt.