28 procent av barnen under 12 år använder internet dagligen jämfört med 17 procent förra året. Även i gruppen mellan 12 och 16 år har internetanvändandet ökat något, från 91 till 95 procent.

Trots att de unga internetanvändarna blivit fler är det fortfarande samma aktiviteter som är populärast i hela gruppen 9-16 år. I topp ligger att chatta, följt av att spela spel och att surfa för nöjes skull.

76 procent av de unga internetanvändarna uppger att de inte varit med om att någon pratat sex med dem på internet, en rejäl minskning från 2005 då 63 procent inte varit med om det.

Föräldrarna sätter också i högre grad upp regler för internetanvändandet, 73 procent uppger att de måste följa vissa regler jämfört med 64 procent förra året.