Nyligen köpte finansmannen Christer Gardell via fonden Cevian knappt 72 miljoner aktier i Telia. Därmed nådde han 1,6 procent av aktierna, och tog plats i valberedningen. Och tvärt lossnade det.

I kvartalsrapporten föreslår Telias styrelse nu att förutom ordinarie utdelning på 8 miljarder kronor läggs ytterligare 20 miljarder kronor i utdelning.

Av de extra 20 miljarderna har 10 miljarder med bolagets starka utveckling i år att göra, resterande 10 miljarder är en följd av styrelsen arbete med bolagets kapitalsituation.

Sammanlagt ger det en utdelning i Telia på 6,20 kronor. Och det betyder en direktavkastning på hela tolv procent. Och det utan att balans-räkningen ansträngs över hövan.
Det kan vara så att Telia tagit till sig av kritiken och att beslutet att ändra utdelningspolicy och att den extra utdelningen hade kommit i vilket fall som helst.
Men det är en händelse som
nästan kan se ut som en tanke att styrelsen lättar på kassan precis när Christer Gardell dyker upp.

Fonden Cevian gör ett klipp på 445 miljoner kronor på bara utdelningen. Tillkommer kursuppgången på omkring tio kronor (en kursuppgång som drevs rätt mycket av det faktum att Cevian köpte).

Telia gör annars ett hyggligt starkt tredje kvartal. Underliggande (före engångsposter) ebitda-resultat (före avskrivningar) ökar till 8,8 miljarder kronor. Och det är drygt 300 miljoner kronor bättre än väntat i nyhetsbyrån Tickers enkät.

Rörelsemarginalen ökade till 37,8 procent (37,0). Och det är riktigt bra, marknadens funderingar lågt nästan en procentenhet lägre.

Och omsättningen ökade till 4,2 procent till 23,2 miljarder kronor.

Utsikterna för helåret ligger fast. Mobil och bredband ska öka, omsättning och resultat tros öka och kassaflödet ska bli fortsatt starkt.
Kundtillväxten är stark, med 2,1 miljoner nya kunder i Norden,
Baltikum och Eurasien och 14,7 miljoner nya kunder i intresse-
bolagen Megafon och Turkcell. Telias andel av Turkcells resultat är 420 miljoner kronor och 761 miljoner från Megafon. Inte att förakta.

Vd Anders Igel räknar med att Telia bibehåller sin marknads-
position. Och att Ryssland, Turkiet och Eurasien väntas visa god tillväxt framöver.

Det spanska äventyret med Xfera-licensen uppges utvecklas plan-enligt.

Det finns en hel del positivt i
rapporten. Som den starka efter-frågan på bredband, som ökar på alla marknader. Jämfört med samma kvartal året före ökade antalet bredbandskunder med 229 000 till
862 000. Mindre bra är att Telia inte visar tillväxt på sin hemma-marknad. Tillväxten sjunker i
både Sverige och Finland.