Granskningen gick ut på att bedöma hur väl sidorna är anpassade för allmänhetens behov av tillgänglighet och enkel användning. Men de flesta webbplatserna är inte i närheten av att följa de riktlinjer som finns uppsatta.

Den enda sida som fick godkänt i undersökningen var Bolagsverket.se. Resterande sidor brast på en eller flera av de nio punkter som låg till grund för granskningen. Sämst bland sidorna var Fiskeriverket som fick underkänt på alla punkter.

Bland de större sidorna som granskades hittar vi CSN, Malmö stad och Stockholms Läns Landsting som alla fick dåligt resultat.

I en del av visionen om 24-timmarsmyndigheten har Statskontoret försökt öka medvetenheten om vikten av god webbdesign till offentliga organisationer.

Enligt Roger Johansson, konsult på webbyrån Netrelations som genomfört undersökningen lägger många myndigheter ner stora resurser på sina webbplatser, men att de slarvar med det grundläggande arbetet.

En av de vanliga bristerna som hittades på de granskade sidorna var att textstorleken inte gick att justera. Hälften av webbplatserna utnyttjar inte detta trots att alla de vanligaste webbläsarprogrammen har funktioner som gör att det enkelt går att ändra storleken på texten.

En anledning till att sidorna är så dåliga är att många utvecklare inte har tillräcklig kunskap om html, enligt Roger Johansson på Netrelations.

Fakta

  • Doctype
  • Teckenkodning
  • Html-validering
  • Css-validering
  • Ramanvändning
  • Teknikberoende
  • Alt-attribut
  • Textskalning
  • Semantik och struktur

- Uppgifter från Netrelations.