Microsoft och Novell har inte bara kommit överens om Linux. I avtalet som de båda giganterna har skrivit nämns Novells Linuxdistribution Suse specifikt, men avtalet gäller även för Novells övriga produkter.

De båda företagen ska dessutom se till att integrera sina produkter. De ska inrätta ett gemensamt forskningscenter med fokus på virtualisering, administration av web services och att underlätta samexistens för Microsofts dokumentformat Office och det öppna Opendocument.

Många diskussioner
Så långt är allt väl. Men det finns inget liknande avtal mellan Microsoft och Red Hat. Det är svårt att tolka Microsofts agerande på annat sätt än att företaget spelar ut Linuxaktörerna mot varandra.

Avtalet kan, liksom Oracles lansering nyligen av en egen Linuxdistribution baserad på Red Hat, ses som ett hot mot Red Hats ledande ställning på Linuxmarknaden.

Borde inte Microsoft ha skrivit ett avtal med Linuxledaren Red Hat först, om avsikten är att närma sig Linuxvärlden?
– Jag kan inte kommentera enskilda företag. Jag har ingen aning om vi diskuterar med Red Hat, men jag gissar att vi diskuterar med många företag, säger Ulf Alvarsson, ansvarig för serverversionerna av Windows på Microsoft i Sverige.

Han säger vidare att avtalet med Novell ska ses som en del i ett fortlöpande arbete med att skriva avtal som borgar för att integration med andra leverantörers produkter fungerar.

Exempel på företag som Microsoft redan skrivit avtal med är Sun Microsystems, Xensource och Zend Technologies.
– Vi jobbar med att identifiera behov av interoperabilitet. Vissa tekniker måste fungera tillsammans.

Bredare än Red Hat

Microsofts vd Steve Ballmer är lite tydligare än Ulf Alvarsson:
– Vi valde Novell eftersom företaget har lyckats sätta ihop ett koncept som fungerar. Vi diskuterade med mängder av branschföreträdare.

Anders Svennefalk, marknadschef på Novell i Sverige, ser inget konstigt i att Novell hann före Red Hat med ett avtal med Microsoft.
– Novell har en stor installerad bas av program med beröringspunkter med Microsoftprodukter, inte bara Linux. Vi är bredare än Red Hat, säger Anders Svennefalk.

På Red Hat väljer man att tolka avtalet mellan Microsoft och Red Hat på ett positivt sätt.

– Avtalet är ett erkännande för Linux och öppen källkod. Det innebär att Linux kommer att växa, vilket innebär att vi kommer att växa, säger Magnus Svensson, Nordenchef på Red Hat.

Ett erkännande
Varför har inte Microsoft och Red Hat slutit ett liknande avtal?
– Jag kan inte spekulera om det, men Microsoft och den öppna rörelsen har av tradition inte gått så bra ihop, säger Magnus Svensson.

Skulle ett sådant avtal gynna Red Hat?
– Det vill jag inte kommentera, säger Magnus Svensson.

Fakta

En möjlig väg för Microsoft att gå med Linux är att göra som IBM och skriva ett generellt avtal om att Linuxutvecklare inte ska bli stämda för patentintrång. Varför har inte Microsoft gjort så?

”Vi investerar pengar i patent och använder vår patentportfölj för att komma överens med andra företag. Patenten blir en del av affärsrelationerna, vårt agerande bygger på gamla principer”, säger Ulf Alvarsson på Microsoft.

Läs också ”Fullt krig på Linuxfronten” på cstjanster.idg.se/c/664