Sökjättens senaste plan är att erbjuda tidningar ett snabbt och enkelt sätt att fylla osålda annonsplatser. Annonserna kommer att säljas med ett auktionssystem liknande det som Google redan använder för riktade annonser på nätet.

Företaget har inlett ett försöksavtal på den amerikanska marknaden tillsammans med några av världens största tidningar och förlag, däribland Washington Post, New York Times och Hearstkoncernen.

Försöket kommer att pågå i tre månader med förhoppningen om att tjänsten kan öppnas för fler kunder under nästa år. Enligt New York Times är den amerikanska marknaden för annonser i dagspress värd närmare 48 miljarder dollar årligen.

Försöksperioden kommer också att behöva avslutas innan Google kan erbjuda tjänsten utomlands. Enligt Johan Kinnander, vd för Google i Skandinavien, så måste företaget också ägna tid åt att knyta till sig relevanta kunder innan en Sverigeintroduktion kan bli aktuell.

– Om en produkt fungerar och är bra så ska vi självklart lanserade den för flera marknader, inklusive Skandinavien. Men då krävs det också samarbeten. Det behövs en hel del bakgrundsarbete, säger Johan Kinnander.