Den traditionella it-avdelningen och dess sätt att styra över användarna med järnhand är snart ett minne blott.

Konsument­elektronikens allt viktigare roll och internets utveckling håller på att skifta maktbalansen från it-avdelningen till användarna.

– It-avdelningarnas utgångspunkt har hela tiden varit att de måste ha kontroll över allting. Det håller inte längre, säger Steven Prentice, forskningsansvarig på Gartner.

Användarna blir allt mer frustrerade över de begränsningar som sätts upp, enligt Steve Prentice. I stället går de till internet där det erbjuds allt fler alternativ för att ringa, skicka e-post eller direktmeddelanden, alternativ som är mycket smidigare än lösningarna på jobbet.

Ett bra exempel är e-postanvändningen.

– Med tanke på hur mycket lagring kostar är det bara dumt att sätta begränsningar på hur inboxen eller mejlen får vara. Resultatet är att användarna i stället använder Gmail eller någon annan tjänst för att kunna göra sitt jobb, säger Steve Prentice.

”Som gamla Sovjet”

Störst blir konsekvenserna när generationen som växt upp med internet, mobiltelefoner och datorer kommer ut i arbetslivet.

– De accepterar inte att det tar månader att dra igång ett nytt projekt. Inte heller att det bara går ett använda den dator eller mobiltelefon som företaget säger, säger Steve Prentice.

Han jämför dagens it-avdelningar med gamla Sovjetunionen och morgondagens med Wall Street.

– It-avdelningarna måste bli mer flexibla. Långa planer byts mot korta projekt som kommer och försvinner snabbt, säger Steve Prentice.

Det här sker inte över en natt, men är något som it-avdelningarna förr eller senare måste ta itu med.

Behöver inte bli kaos

För många kanske det här känns som en oövervinnerlig utmaning. Enligt Gartner är en vanlig kommentar att ”om vi släpper kontrollen blir det kaos”, men så är inte fallet.
– Tittar du till exempel på universiteten så har de användare vars bärbara datorer inte är utvalda av it-avdelningen och det fungerar, säger Steve Prentice.

För it-avdelningen gäller det att bestämma sig för vad som är viktigt. Det kan vara att skydda affärssystemet, och då placeras en brandvägg för att skydda bara den delen.

Användarnas ansvar

Utgångspunkten för arbetet blir i dag ofta att användarna är fienden. Problemet är att it-avdelningen kan styra men inte kontrollera.

För användarna handlar det inte bara om att få större frihet. De måste också ta mer ansvar, för till exempel säkerheten, än tidigare.

– Men jag som användare är lika mån om att min dator inte blir smittad av virus som it-avdelningen, säger Steve Prentice.

Fakta

Att användarna tar kontrollen innebär till exempel att de kan använda egna datorer och mobiltelefoner. En undersökning som Gartner gjorde i fjol visar att 29 procent redan använder egen hårdvara på företagsnäten. Om två år beräknas siffran ha stigit till 42 procent.