Nu gör Rikspolisstyrelsen bokslut över sin utvärdering av öppna program. Utslaget är positivt.

– Vi har testat och sett att det fungerar. Nu kan vi ta in öppna program i vår plattform, vilket ger ökad valfrihet, säger Lena Charpentier, chef för it-staben på Rikspolisstyrelsen.

Den främsta anledningen för polisen att satsa öppet är att spara pengar.

– Vi kommer att minska kostnaderna med minst 50 procent om vi satsar på öppna program, säger Lena Charpentier.

Hundratals miljoner
Hur mycket minskar kostnaderna för polisen?
– Jag vill inte uttala mig om några bestämda summor, eftersom vi måste utvärdera varje enskild programsatsning. Det kan bli 200 miljoner kronor under fem år, men det kan även bli mer.

Varifrån kommer besparingarna?
– Lägre licenskostnader utgör en stor del. Det blir även lägre hårdvarukostnader för att köra programmen, eftersom vi kan använda billiga X86-baserade datorer.

Kostar det inte att byta program?
– Visst kostar utbildning. Men på sikt underlättar en satsning på öppna program vår nyrekrytering, eftersom öppna program är vanliga på universiteten.

Servrar först
Det är inte bestämt exakt hur polisens satsning på öppna program ska se ut.

– Tanken är inte att helt gå över till öppna program eller att byta ut alla program vi har i dag. Men vi vill ha större valfrihet och möjlighet till leverantörsoberoende.

Till en början koncentrerar sig polisen på serverprogram i den öppna satsningen. Redan nu används det öppna webbserverprogrammet Apache. Och mer kommer.

– Vi kommer att satsa på den öppna applikationservern Jboss och på Linux nu, säger Lena Charpentier.

Även klientprogram som Openoffice är intressanta att titta på.

Simmar lugnt
Lena Charpentier säger vidare att de senaste veckornas turbulens kring den ledande Linuxleverantören Red Hat inte har påverkat Rikspolisstyrelsens beslut.

Red Hat har utmanats av jätten Oracle som lanserar en egen Linuxdistribution baserad på Red Hats. Dessutom har konkurrenten Novell slutit ett avtal med Microsoft som kan komma att gynna Novells Linuxdistribution Suse.

– Vi använder Oracles databas i dag och kommer att fortsätta med det till viss del. Men nu är MySQL också ett alternativ.

Fakta

Bland de öppna program som Rikspolisstyrelsen intresserar sig för märks följande:

  • Operativsystemet Suse Linux.
  • Applikations­servern Jboss.
  • Databasen MySQL.
  • Webbservern Apache.