Tanken är att använda Connective som en plattform , för att senare bli en aktiv aktör på den ryska marknaden.
Kentor har tecknat avtal om köp av aktiemajoriteten i Connective med tio anställda och med verksamhet i Sverige och i Ryssland. Bolaget säljer it-lösningar och systemförvaltning till kunder i hela Norden, främst inom läkemedelsbranschen.

Kentor köper 54,5 procent av bolaget .
Genom förvärvet förstärker Kentor sina möjligheter att erbjuda en mer kostnadseffektiv systemutveckling till kunder i hela Norden samtidigt som företaget etablerar närvaro på den ryska marknaden.

Byter namn
I och med att Kentor går in som huvudägare i Connective byter bolaget namn till Kentor East. Connective grundades 1996 och har sedan 2000 haft sin systemutveckling förlagd till dotterbolaget i S:t Petersburg. Marcus Landgren fortsätter som vd.

– Genom affären öppnas intressanta möjligheter för oss att nå ut. Vi kommer också att kunna nyttja Kentors långa erfarenhet inom telekomsektorn för att etablera oss på den ryska marknaden, säger han.