Google News, som sammanställer nyheter från ett stort antal medier, har funnits på engelska sedan 2002 och finns idag i 36 lokala varianter. Nu är lanseringen av den svenska varianten mycket nära och en förhandsvisning ska ske på torsdag.

Google News har varit en kontroversiell tjänst för vissa medieföretag, eftersom den samlar ihop nyhetsmaterial, inklusive små versioner av bilder, från andra medier. Enligt förhandsinformation ska "alla" medier i Sverige ingå i samlingen utan att vara tillfrågade, men möjlighet finns för enskilda medieföretag att få sitt material borttaget om det så önskar, en så kallad "opt out-modell".

Under hösten har Google hamnar i blåsväder sedan en belgisk redaktörsföreningen stämt sökjätten för dess länkar till belgiska tidningar. Efter ett domstolsutslag i september som gick på redaktörsföreningens linje plockade Google bort ett stort antal länkar. Böter på upp till en miljon euro per dag hade hotat om Google inte hade vidtagit denna åtgärd, skriver Toronto Star.

I USA har en liknande tvist stått mellan Google och nyhetsbyrån AFP, som anser att Google inkräktar på dess upphovsrätt.

Sedan tidigare finns lokala Google News-webbplatser för länder i alla världsdelar utom Afrika. Förutom de landsspecifika varianterna finns dessutom en tjänst som täcker medier i arabvärlden.