Telia, Telenor och Glocalnet erbjuder idag wlan-tjänster i flera svenska tätorter och säger sig i dagsläget inte vara beredda att satsa på turbo-3g överhuvudtaget. Endast Tele2 har ett uttalat intresse för standarden redan idag, men då först när ett stort antal terminaler och ett väl utbyggt nät finns tillgängligt.

– Vi bevakar ju självklart området och utvecklingen, men det är fortfarande väldigt tidigt. Med den strategi vi har ser vi inte att vi kan få ut turbo-3g till en bred massa, säger Jens Petterson, chef för mobil privat på Tele2.

Telenor har ett samarbete med brittiska The Cloud och driver publika surfzoner i konkurrens med Telias Homerun. Företaget tror ännu inte att marknaden är mogen för stora satsningar på turbo-3g.

– Det är ett antal saker som måste falla på plats först. Det behövs tillräckligt många terminaler men också en efterfrågan som är tillräckligt stor. Alla komponenter är inte på plats ännu, säger Anders Jensen, marknadschef på Telenor. Han tillägger dock att operatören inte utesluter standarden som ett framtida alternativ.

Även Glocalnet tror på wlan och bygger ut tjänsten Glocalzones. Redan i mars vill man ha täckning i flera av Sveriges största städer.

3 menar att Wlan och hsdpa uppfyller två skilda behov och tror inte att systemen kommer konkurrera direkt med varandra:

– Det är ungefär som att jämföra mobil med sladdlös telefon. Jag har sladdlös telefon hemma och det betyder att jag kan gå omkring min lägenhet. Men det löser inte mina mobila problem. Jag kan inte ha med mig den sladdlösa telefonen på jobbet eller när jag flyger till London, säger Erik Hörnfeldt på 3, som också menar att automatisk överlämning till 3g-nätet är en stor fördel.

– Med hsdpa kan du köra genom stan och ha Outlook igång hela vägen. När du kör ut på 3g nätet så funkar överlämningen, bara det att hastigheten blir lägre.

Erik Hörnfeldt påpekar också att 3 redan ingått ett avtal om att leverera turbo-3g-abonnemang till företaget Skanska. Kontraktet kan innefatta flera tusen terminaler.

Bengt Nordström, analytiker på Incode Wireless, menar att problemet för hsdpa är att bara ett fåtal procent av den trådlösa internettrafiken sker utanför hemmet och arbetsplatsen – precis den marknad där systemet har det största övertaget. Med andra ord finns redan trådlös tillgång till nätet på de flesta platser där kunderna vill ha det:

– Var blir det då konkurrenskraftigt? Vi har gjort bedömningen att i många av de här fallen blir volymen ganska begränsad. Vi har svårt idag att se det här som någon riktig kioskvältare, i alla fall i länder med utvecklad bredbandsstruktur, säger Bengt Nordström.