Arbetsgruppen Mobile Web Best Practices Working Group ska lägga ner 18 månaders arbete på att ta fram riktlinjer för innehåll, kontrollistor och tips om saker att undvika.

Arbetsgruppen Device Description Working Group ska under ett år jobba med att förbättra beskrivningar av mobila enheter och skapa databaser med den informationen som kan användes av dem som skapar webbinnehåll. Syftet är att göra det enklare att anpassa innehåll till olika enheter.