Hjärnan har en ständigt aktiverbar autopilot som är nödvändig för vår överlevnad. Utan den skulle vi varken kunna gå, cykla eller köra bil. Men ibland verkar autopiloten inte gå att stänga av ens när den balanserar på katastrofens brant.

– Vi har så många inlärda beteendemönster och reaktioner som styr oss. Väldigt mycket av dessa gagnar oss inte. Mindfulness handlar om att lära sig att stanna upp och iaktta, säger Kristina Lundgren, som arbetar med utbildning inom mindfulness – ett koncept som växer i Sverige och redan är igång på allvar i USA.

Vid såväl utbrändhet som depression och konflikter finns en tendens till låsningar som gör att den drabbade har svårt att ändra kurs.

Mindfulness går ut på att göra så kloka val som möjligt i varje ögonblick och bara använda autopiloten när den behövs. Inom stresshantering kan det användas till att minska upplevelsen av stress i olika situationer, genom att man blir medveten om vad man känner. Även utbrändhet kan vara en följd av inlärda beteenden.

– Forskare har visat hur olika hjärncentra aktiveras och avaktiveras när vi är stressade respektive lugna. Mycket av det som sker på en arbetsplats kan vi ibland inte göra något åt, men vi kan bli medvetna om tolkningen och hur den påverkar hur vi mår, säger Ola Schenström, läkare som har arbetat med mindfulness i flera år.

Negativ spiral upphör
Den som är medveten om sin tolkning sugs inte på samma sätt in i stresspiralen, utan kan hitta mer funktionella sätt att handla. Man slipper vara förbannad på datorn för att den gör att man inte hinner bli klar med projektet i tid.

– Hjärnforskarna har kunnat visa att förmågan att känna lugn och harmoni även i stressade situationer kan förbättras med meditation. Det går att förändra aktiviteterna i hjärnan genom att successivt träna upp förmågan att vara medveten i nuet, säger Ola Schenström.

I kognitiv beteendeterapi har man kunnat identifiera hur exempelvis fobier och andra rädslor kunnat tränas bort under ett antal veckor. Ola Schenström tillämpar ett enkelt tioveckorsprogram som går ut på att först bygga in träningen i en fungerande rutin på en arbetsplats. Till en början handlar det om ett 20-minuterspass per dag med exempelvis meditation. Därefter kan man minska intensiteten ned till ett fåtal minuter.

– Det kan tillämpas på såväl ledarskap, som personalutveckling och stressreduktion. Eller privat i familjen för att undvika att man hamnar i autopilot med sina närmaste.
Det handlar också om lära sig se verkligheten annorlunda – mer som den är än sina önskningar om hur den borde vara.

Fokusera på andningen
– Att inte bli förbannad för att man hamnar i fel kö med en långsam expedit och ännu långsammare kunder, utan se det som en övning i att inte bli stressad. Genom att fokusera sin uppmärksamhet på andningen i stället för att tänka på den långsamma expediten kan din stressreaktion minskas och stunden bli behaglig, säger Ola Schenström.

Fakta

Mindfulness går ut på att träna förmågan att bli mer närvarande i nuet. Bakom synsättet står dels den kognitiva psykologins insikt om att uppmärksamheten i hög utsträckning styr tankarna. En viktig influens är även buddhismen och dess tanke om att människan måste bli mer medveten om sina tolkningar och därigenom bli bättre på att styra tankar, känslor och handlingar.

Pröva nästa gång du blir irriterad:

  1. Stanna upp
  2. Följ ett helt andetag in och ut. Upprepa tre gånger
  3. Observera dina tankar och känslor och hur det känns i kroppen under en minut
  4. Stanna kvar med din uppmärksamhet på tankar känslor och kroppen – utan att göra något under en minut
  5. Lägg märke till vad som händer…