– Jag stöter på företag efter företag som tänker starta eller har startat interna bloggar, säger Fredrik Wackå.

Han är webb- och pr-konsult och har specialiserat sig på kurser i hantering av bloggar. Han lär ut tekniker som rss, xml och syndikering men främst hur företag och organisationer kan använda bloggar för att stärka sina varumärken.

Bloggen som verktyg
Kurserna har gett Fredrik Wackå en unik inblick i hur svenska företag arbetar med bloggar som professionella verktyg.
Amerikanska undersökningar visar att cirka 90 procent av företagen har bloggar eller funderar på att börja kommunicera via denna typ av kanaler. Det börjar också bli riktigt gott om svenska exempel.

Fredrik Wackå berättar att Electrolux har en tydlig strategi med bloggar på intranätet och att Sony Ericsson har startat en utvecklingsavdelning i Lund. Karolinska Universitetsbiblioteket är i gång medan IBM har mängder av svenska intranätbloggar.

Även om svenska företag har börjat komma i kapp de amerikanska när det gäller att utnyttja bloggande som redskap sker det här på ett lite annorlunda sätt.

Kulturell skillnad
Fredrik Wackå anser att det kan finnas en kulturell skillnad mellan USA och Sverige.
– I miljöer där man är mer expressiv och utåtriktad har det varit naturligt att starta externt och sedan utvidga bloggarna innanför brandväggarna, medan flertalet bloggar lever internt i Sverige.

I Sverige används bloggandet i första hand på det interna nätet som ett medel till att stärka gemensamma värderingar inom organisationen och för motivation eller ledarskap.

Ger nya jobb
Bland de företag som har externa bloggar märks Trivector Traffic.
– Syftet med min blogg är att lyfta fram de frågor som Trivector arbetar med. Jag vill dock göra det utifrån mitt personliga perspektiv så att det blir en lite mer intressant touch på det. Det är min personliga blogg, men eftersom jag är vd på Trivector Traffic så blir det också en vd-blogg, säger
företagets vd Christer Ljungberg.

Han berättar att bloggandet främst har inneburit många nya kontakter men även resulterat i nya uppdrag.

Fakta

Webbloggar, även kallade bloggar, är på väg att få sitt genombrott i professionell användning.

Bloggexperten Fredrik Wackå anser att bloggar kan fylla en viktig funktion för företag. Hans tes är att varumärkesbyggande handlar om relationer och att människor har relationer med människor – inte med anonyma företag.

Wiki är en webbsida där varje besökare kan ändra, ta bort och lägga till text och annat material. Detta kan de göra direkt från sina webbläsare.

För att driva en wiki behöver man en webbserver med ett wikiprogram. Det mest kända exemplet på wiki är uppslags-verket Wikipedia.

Exempel på svenska företagsbloggar: www.wpr.se/radgivning/bloggar/svenska