– Idén med alla bloggarna är att länka till varandra, varje blogg kommer också ha en shop kopplad till sig som ska sälja profilerade artiklar inom varje bloggs segment. Bloggarna ska inte generera pengar utan snarare trafik till hela vårt nätverk, berättar Andreas Kviby.

Lever som de lär
Hans företag lever som det lär och afterburn.se använder en blogg som företagsportal i stället för en traditionell webbplats.

Dessutom använder
företaget wiki-teknik för att presentera produkter och projekt som man jobbar med. Tanken med en wikiwebb är att flera parter kan bidra med information och på wiki.afterburn.se testas möjligheten att hantera alla it-system inom ett företag med hjälp av öppen källkodsprodukter.

– Wikisystemet kan ge djupare förklaringar kring vissa saker men även vara felhanterare. Om man exempelvis skriver afterburn.se/joel hamnar du i wikisystemet som säger att sidan inte finns men att du kan skapa den om du vill.