När Eva Fernvall kom från Vårdförbundet till Apoteket för snart ett och ett halvt år sedan kom hon till en organisation i förändring. En even­tuell avveckling av Apoteksmonopolet svävar över det dagliga arbetet som annars har präglats av satsningen på att göra läkemedel allt mer tillgängliga för konsumenterna, bland annat via nätet.

Det passar Eva Fernvall. Förändring och att kunna påverka är hennes starkaste drivkrafter.

– Jag tycker inte om när det står stilla och jag tror att det mesta är möjligt. Inom farmaceutiska kretsar är behovet av kontroll ofta större än förändring, så det kan behövas sådana som jag, säger hon och skrattar högt.

Att få vara med och påverka var anledningen till att Eva Fernvall började engagera sig fackligt på 1970-talet. Kemilaboratoriet på Danderyds sjukhus, där hon arbetade som biomedicinsk analytiker, skulle datoriseras och hon kände att personalen inte fick vara med och bestämma. Sedan fortsatte det nästan av sig självt och 1994 valdes hon till ordförande för Vårdförbundet, vilket hon förblev till våren 2005.

– Jag kan fortfarande inte förstå hur de kunde låta mig bli ordförande. Vad fantastiskt! Jag har lärt mig så mycket och fått pröva så mycket. Jag tycker att fackligt arbete oftast beskrivs i negativa termer när det egentligen är en så otrolig kunskapskälla. Jag har lärt mig hur saker och ting fungerar både på mikro- och makroplan. Jag tycker att facket är en underskattad skola.

Eva Fernvall återkommer flera gånger till humanism och människovärdig behandling av patienter och människor. Bland annat har hon skrivit en bok tillsammans professor Bodil Jönsson och Apotekets vd Stefan Carlsson, ”Hjälper medicinen” (Brombergs Bokförlag), som hon säger är ett sätt att vända perspektivet på människan som använder medicin.

– Under tiden på Vårdförbundet försökte jag konsekvent driva vården ur patientens perspektiv därför att den största experten är du själv. Vi som ska möta den individen måste göra det med stor ödmjukhet.

För Eva Fernvall är det här synsättet en avgörande värdering för vårdens hantering av människor. Hon citerar Don Berwick, chef för Institute ofHealth Improvement i Boston: ”Vården måste sluta att se sig som värd till patienten. Vården måste i stället se sig som gäst i patientens liv.”

– För mig är det en bra sammanfattning av hur jag önskar att vi ska möta människor som är i behov av vård eller medicin.
För Eva Fernvall är it ett verktyg för att förbättra mottagandet av patienter – eller kunder, som hon säger. It kan hjälpa vården att möta människan som en individ och inte som ett kollektiv med en bestämning som ”diabetiker” eller ”kroniskt sjuka”. Människan är inte sjukdomen säger hon bestämt.

– Vården har en historia av stuprörstänkande, där varje del har blivit självgående. Problemet är att patienterna rör sig på ett horisontellt plan genom vården och mellan stuprören uppstår det glapp.

– It är det mest fantastiska sättet att utveckla ett systematiskt tänkande inom vården på. I vården tror man att it är teknik, inte verktyg. Så vi måste förändra vårt ledarskap till managementtänkande för att få organisationer som inte är stuprörsorganisationer.

På Apoteket spelar it en stor roll i orga­nisationens förändringsarbete. En spännande fas, enligt Eva Fernvall. Apoteket kan få en större roll både vad gäller tillgängligheten till och kunskapen om läkemedel.

– Jag beställde själv läkemedel på nätet och passade på att beställa magnecyl samtidigt. Dagen efter ringer Apotekets kundtjänst i Kalmar som hade hittat en interaktion mellan magnecyl och mitt läkemedel. Jag har ätit det här läkemedlet i fem år och ingen har sagt det till mig tidigare. Helt fantastiskt!

Någon avveckling av apoteks­monopolet är Eva Fernvall inte rädd för. Tvärtom kan hon se monopolet som en nackdel.

Hur ser hon då på framtiden för Apoteket? Jo, som en kunskaps­organisation som erbjuder lättillgängliga tjänster. Hon ser en utveckling av Apotekets e-handel och i förlängningen till och med läkemedelsautomater.

Men det är viktigt att kontakten med kunderna inte försvinner.
– I dag är det mer komplext att förstå olika läkemedel, hur man ska ta dem och hur man ska få bästa effekt av dem. De kunskaperna vill jag att vi ska bli ledande kring. Apoteket ska vara ett kunskapsföretag med bra tjänster och produkter. Då är det spännande att få konkurrens. Då kan vi bara bli bättre.

Fakta

Namn: Eva Fernvall, 52 år.
Familj: man, två vuxna barn.
Yrke: marknadsdirektör på Apoteket AB.
Utbildning: biomedicinsk analytiker.
Karriär: ordförande i Vårdförbundet 1994–2005, har även varit vice ord­förande i TCO och ordförande i 24-­timmarsdelegationen.
Andra uppdrag: ordförande i Donationsrådet och ordförande för e-­hälsoinstitutet i Kalmar som tar fram utvärderingsmetoder för e-tjänster inom vården.
Fritidsintressen: Påtar i komposten och planterar gammaldags, doftande rosor. Är mycket morgonpigg och läser gärna deckare tidigt på morgonen innan det är dags att gå upp.