Det är holländska O3Spaces som utvecklat en produkt som gör det möjligt att samarbeta i grupp, dela på filer och chatta mellan användare av Openoffice eller Staroffice.

Många av funktionerna från Microsofts Sharepoint eller nya Officekomponenten Groove går igen i O3Spaces. Men till skillnad från Openoffice handlar det om en kommersiell produkt för företag.

Tanken är att företag ska kunna lägga upp gemensamma arbetsplatser som deltagare i olika samarbetsprojekt ska kunna komma åt via webben. Produkten ska även fungera ihop med Microsofts kontorsprogram, vilket leverantörer framhåller som en förutsättning i en värld där bara få företag satsar renodlat på öppen källkod.

En licens för O3Spaces Workplace Professional Edition kostar 295 euro (2 700 kronor) för fem användare men produkten levereras även som en hyrtjänst.