Beslutet är ett försök att mildra den kritik som riktats mot företaget, säger Ratsits vd Johan Forsberg. Flera privatpersoner har hört av sig till företaget och bett att få sina personnummer borttagna ur databasen. Kunder ges fortfarande tillgång till kreditinformation, namn och postort men inte fullständiga personnummer.

– Vi tänkte efter och kände att det inte behövs i den lilla tjänsten vi erbjuder. Det ska bara vara en snabbkoll, säger Johan Forsberg.

Både datainspektionen och radio- och tv-verket är dock fortsatt kritiska, och menar att Ratsits tjänster kan strida mot både personuppgiftslagen och kreditupplysningslagen.

Bolaget Business check, vars information säljs vidare av Ratsit, skyddar sig från kreditupplysningslagen med ett utgivningsbevis. Utgivningsbevis används bland annat av webbtidningar för att garantera tryckfrihet för redaktionellt material på internet. Ratsit AB har dock inget eget bevis, något som enligt radio- och tv-verket betyder att företaget bryter mot lagen.

– Det kan finnas olika tolkningar, men min bestämda uppgift är att det behövs ett utgivningsbevis per webbplats. Ratsit har inget utgivningsbevis så det betyder att datainspektionen kan ingripa enligt kreditupplysningslagen, säger Martin Brinnen, verksjurist på Radio- och tv-verket.

– Just i det här fallet verkar det som om dom har missförstått. Grundproblemet ligger i kreditupplysningslagen, påpekar Brinnen.

Hans Kärnlöf på datainspektionen instämmer i kritiken, men menar att en ändring i kreditupplysningslagen är det enda sättet att sätta stopp för tjänster av den typen som Ratsit erbjuder. Ett direkt ingripande skulle vara slöseri med tid och pengar eftersom luckan i lagen kvarstår:

– Vi skulle kunna utöva tillsyn, men det tar flera år innan sådana här ärenden avklarats av förvaltningsdomstolarna. Om de uppfyller kriterierna kan Business check skaffa ett nytt utgivningsbevis för Ratsit på två veckor.

Ratsit säger sig i dagsläget ta emot mer än 1 500 000 sökningar per dygn. Business check säljer också databaser till webbtjänsterna upplysning.se, inkomst.se och e-information.se.