Det ser ut att bli i det närmaste totalstopp under sex månader nästa år för nya bredbandsanslutningar i Uppsala som kräver att man gräver ner nya kablar. Och allt är Carl von Linnés fel.

– Det här kan få väldigt allvarliga konsekvenser för bredbandsutbyggnaden i Uppsala. Företag och bostadsrättsföreningar som beställer bredbandsanslutning riskerar att inte få några tjänster levererade om inte vi får tillstånd för grävarbeten, säger Lars Dahlquist, vd för Uppsala Stadsnät.

Nästa år drar ett jättejubileum igång i Uppsala för att fira att det gått 300 år sedan blomsterkungen föddes. Kungen och massor av andra tunga namn dyker upp i stan flera gånger under året för att delta i jätteevenemanget.

Politikerna i kommunfullmäktige i Uppsala har bestämt att staden ska visas upp från sin bästa sida under jubileet. En kontroversiell effekt av beslutet är att Gatu- och trafikkontoret i det närmaste totalstoppar alla grävarbeten i nästan hela centrala Uppsala en stor del av nästa år.

– Stan ska vara snygg, ren och proper under jubileet. Då kan man inte ha gatorna uppgrävda, säger Jan-Olof Hasselborn, gatuingenjör på Gatu- och trafikkontoret i Uppsala.

I ett möte nyligen, där bland andra flera tele- och bredbandsoperatörer deltog, slog Gatu- och trafikkontoret fast att man kommer vara ”mycket resktriktiv” med tillåta grävning i gatorna när Linnéfestligheterna når sin kulmen mellan maj och september nästa år.

I princip är det bara rena nödjobb som att laga trasiga ledningar som kan räkna med grävtillstånd. Annars är det totalt grävförbud som gäller, enligt vad gatu- och trafikkontorets representanter sade på mötet.

Budskapet till de församlade bredbandsoperatörerna var att de skulle vänta med sina ledningsdragningar i centrala Uppsala och planera in dem till hösten istället.

Flera bredbandsoperatörer blev tagna på sängen av grävförbudet.

– Vi kan inte planera för när ett ett företag vänder sig till oss och vill ha en bredbandsanslutning. Konsekvensen av det här blir att vi i många fall inte kan leverera tjänsten under det halvår grävförbudet gäller, säger Lars Dahlquist på Uppsala Stadsnät.

Jan-Olof Hasselborn på Gatu- och trafikkontoret kan inte ge besked om man kommer att ge grävtillstånd för anslutning av nya bredbandskunder under grävförbudsperioden.

– Då får vi i så fall ta upp en diskussion i varje sådant fall för sig. Men självklart kan man inte börja gräva i en gata som kungen ska gå på nästa dag, säger han.

Lars Dahlquist säger att Uppsala Stadsnät normalt genomför mellan 30 och 50 grävjobb i Uppsala under ett år. Så gott som samtliga genomförs under varma delen av året när det inte är någon tjäle i marken, alltså just under den period som grävförbudet avser.

Även Anders Hedin, nätansvarig på bredbandsleverantören IP-Only i Uppsala, är också kritisk mot kommunens grävförbud under Linnéfestligheterna.

– Kundanslutningar är väldigt svåra att planera för i förväg. Sedan fick vi besked om det här grävförbudet väldigt sent, säger han.