Det var i syfte att slå samman en uppsjö av mjukvaror för bland annat aktivitetsrapportering, tidredovisning och lönehantering som Centrala Studiestödsnämnden, CSN, inledde en upphandling av ett heltäckande system. Valet föll på Jeeves, som enligt ett pm på CSNs intranät ”vann överlägset”.

Tio månader senare hörs helt andra toner. Kontraktet har brutits med återförsäljaren Systeam PA.
”Vi har väntat in i det sista på att Systeam PA AB ska få ihop systemet” står att läsa på intranätet. Nu ska CSN få pengarna tillbaka, plus merkostnader, som arbetet med att implementera systemet medfört.

Lars Erik Palmgren, projektledare på CSN, bekräftar att kontraktet är brutet.

– Leverantören räknade med att de skulle kunna klara det, men det blev för omfattande. Lite mission impossible, säger han.

– Om det sedan var vår ambitionsnivå eller leverantörens vet jag inte. Kanske var det både och.

Problemen uppstod när systemet växte sig långt mer komplext än vad som väntats. När slutdatumet närmade sig kände man att riskerna med att fortsätta i skarpt läge var för stora.

Hur mycket affären var värd vill Lars Erik Palmgren inte gå in på, men berättar att både pengarna för själva systemet och extrakostnader som uppstått ska återbetalas.

– De har godkänt uppsägningen och återbetalning. Överenskommelse om slutligt belopp sker i samförstånd, säger Lars-Erik Palmgren.

Lovade leverantören för mycket?
– Det vill jag inte svara på.

Systeams koncernchef Niclas Ekblad beklagar att systemet inte implementerades fullt ut.

– Att kontraktet sägs upp är tråkigt. Det var ju ett bra system för kundens behov. Skälet till att de säger upp det är, enligt vår bild, att man kontinuerligt fått leveransförseningar från Jeeves.

Som återförsäljare och det företag med direkt avtal med CSN är Systeam ansvarigt för en återbetalning. Han vill inte bekräfta att någon sådan ska ske.

– Frågan om hur avtalet ska avslutas är inte avgjord. De diskussionerna förs idag, säger han.

Båda parter betonar att relationen fortfarande är god och att avtalet ska avslutas i god anda. Systeam ska även i fortsättningen fungera som återförsäljare av Jeeves system, men först ska leveransproblemen redas ut.

– Vi har fått en plan från Jeeves för de leveranser som inte har kommit i tid i det här projektet. Vi ser fram mot ett framtida samarbete, men då måste man leverera vissa funktioner, säger Niclas Ekblad.