Norska Insideout Forensics program Simcon kostar 95 euro för privatpersoner men Arne Vidström, verksam som it-säkerhetsforskare på FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) har lagt upp ett motsvarande gratisverktyg.

Det program som han själv knackat ihop på fritiden heter UndeleteSMS och ska fungera ihop med valfritt smartcard-läsare och adapterkort från sim-kortsstorlek till smartcard-storlek.

– När man kör det så visas alla sms som finns lagrade på sim-kortet, inklusive de som är raderade men ännu inte överskrivna, säger Arne Vidström.

Han förklarar att alla sim-kort har ett antal platser, hur många varierar beroende på kortmodell, och dessa kan ha innehåll eller vara helt tomma.

– Om en plats har innehåll kan den vara markerad som ledig - raderat sms - och då ignorerar man bara ledigmarkeringen och skriver ut innehållet precis som med vilket sms som helst.

Förutom själva textinnehållet kan man med UndeleteSMS se om sms:et var raderat eller inte, vilket mobilnummer det skickades från, vilken smsc det kom via, alltså telefonnumret till avsändaroperatörens sms-central, samt vilket datum och tid, med en minuts precision, det togs emot.