Antipiratbyrån vill få fortsatt rätt att samla personuppgifter om fildelare. Det framgår av en ny ansökan som lämnats till Datainspektionen, där man även ansöker om att få behålla uppgifter under längre tid – en mer långtgående registrering än man tidigare haft rätt till.

Frågan har blivit brådskande för Antipiratbyrån eftersom det nu bara återstår veckor av det undantag branschorganisationen beviljades i oktober 2005. Då hade Datainspektionen redan konstaterat att Antipiratbyrån bröt mot lagen i sin jakt på fildelare genom att samla in personuppgifter i strid mot personuppgiftslagen, men undantaget gav respit under år 2005 och 2006.

Nu går Antipiratbyrån på offensiven – på två fronter samtidigt. Undantaget ska förlängas - och utökas - om Antipiratbyrån får gehör för sin ansökan. Till skillnad från tidigare vill man efter årsskiftet även få behålla uppgifter som redan har lämnats till polisen.

– Det handlar om att arkivera dem i syfte att följa upp anmälningar, säger Jonas Agnvall, jurist vid Datainspektionen.

Samtidigt försöker Antipiratbyrån få länsrätten i Stockholm att ogiltigförklara Datainspektionens beslut som slår fast att ip-adresser ska betraktas som personuppgifter. Nyligen hölls en muntlig förhandling i rätten där Datainspektionen försvarade sitt ställningstagande. Vinner Antipiratbyrån det slaget blir ett undantag onödigt och piratjakten kan fortsätta i full skala.

– Skulle slutsatsen bli att det inte är fråga om personuppgifter är personuppgiftslagen över huvud taget inte tillämplig, säger Jonas Agnvall.

Länsrättens beslut väntas senare i december.

Antipiratbyrån har inte gått att nå för en kommentar.