Frågetecken. Undvikande blickar. Någon försöker byta samtalsämne. Svenska tjänstemän har svårt att förklara vad de arbetar med, och värst är läget i it-branschen.

Mer än hälften av tjänstemännen inom it blir missförstådda eller anser sig inte själva kunna berätta vad deras arbete går ut på. Det visar en undersökning från Alecta.

Kvinnor känner sig missförstådda i något högre utsträckning än män. 54 procent av de tillfrågade kvinnorna anser sig visserligen kunna förklara vad arbetet går ut på om frågan dyker upp på en fest, men upplever inte att omgivningen förstår.

Däremot har elva procent av männen drabbats av insikten att de inte kan berätta om sin arbetsuppgifter medan bara sex procent av kvinnorna har gett upp på samma sätt.

Kontrasten mot andra branscher är slående: Inom detaljhandel anser sig runt 80 procent kunna berätta om sitt arbete på ett begripligt sätt och inom transportföretag är andelen betryggande 76 procent för män och 72 procent för kvinnor.