Skanska arbetar på ett nytt system för kommunikation för byggplatser och har långt gångna planer på en öppen källkodslösning. Om allt går enligt planerna kommer över 700 byggplatser runt om i landet att vara utrustade med Linuxklienter till våren.

Totalt handlar det om mellan en och tio terminaler per arbetsplats som ska användas till att lämna tidsrapporter, komma åt e-mail och Skanskas interna nät.

– Vi satsar på att ge byggkillarna egna mejlkonton och möjlighet att surfa på nätet. Sedan bygger vi in en process som gör att de kan avge tidrapporter elektroniskt in i affärssystemet. Då blir vi av med hela pappershanteringen, säger Johan Balk.

Tanken är ett helt Linuxbaserat system där klienterna ges åtkomst till internet via Skanskas interna nätverk. Arbetsplatserna ska även komma åt företagets Oraclesystem för elektronisk tidsrapportering.

Det nya systemet utvecklas tillsammans med Novell och leverantören Atea.

Funktionaliteten ska testas under vintern och om allt går enligt planerna kommer ett beslut om utrullning tas omedelbart, enligt Johan Balk.

Satsningen ersätter den nuvarande pappersbaserade tidsrapporteringen, som i dag slukar både tid och pengar för företaget.

Trots att licensavgifterna förväntas minska vid en övergång till Linux är det genom att skrota pappershanteringen företaget hoppas på de största besparingarna:
– Det är ingen som vågar sätta en siffra där ännu, men vi har mellan sju och tio gubbar på varje arbetsplats som ska skriva pappersrapporter, lämna dom till lönehandläggare som sen ska skriva rent och lägga in i Oracle, och sen till sist ska det konsolideras mellan de olika lönehandläggarna. Vi kommer att slippa väldigt många steg och många felkällor, säger Johan Balk.

Enligt planerna ska allt arbete på klientnivå ske i Linuxmiljö.
Men trots det väntas utbildningskostnaderna inte bli högre än om det gällt en satsning på Windows, menar Johan Balk:
– I många fall kommer vi att lära dem att använda datorer, inte ett särskilt system. Sedan tror jag att de som är vana användare hemifrån kommer att ha ganska lätt för sig.

Fakta

I ett resonemang som känns igen från andra svenska företag föll valet på öppen kod på grund av kostnadsskäl. Skanska betalar i dag stora pengar för Windowslicenser, men har svårt att motivera kostnaderna för de många användare som bara behöver en begränsad eller specialiserad åtkomst, menar Johan Balk.