Stadsnätet Perspektiv Bredband, med kunder i Malmö, Lund och Eslöv har spärrat tillgång till den ryska webbplatsen Allofmp3.com efter påtryckningar från danska rättighetsinnehavare.

– Det här är den enda sajten vi har blockerat. Det är inget principbeslut, säger Fredrik Winbladh, vd för Perspektiv Bredband.

Han hänvisar till Danmark, där en domstol nyligen ålade Tele2 att spärra tillgången till Allofmp3.com för sina användare. Domen är kontroversiell eftersom nätoperatörer i allmänhet inte hålls ansvariga för vad användare gör.

Tele2 har lovat att överklaga den danska domen, men Perspektiv Bredband, som har verksamhet i både Sverige och Danmark, gör tvärt om och spärrar webbplatsen på eget initiativ.

Fler svenska operatörer kommer snart följa Perspektiv Bredbands exempel, tror Fredrik Winbladh. Men svenska Tele2 har samma inställning som sitt danska systerbolag.

– Vi vill inte ha någon censurverksamhet. Som internet är uppbyggt är det i princip omöjligt att kontrollera allt, säger Jan Tjernell, chefsjurist på Tele2.

Mängder av webbplatser skulle behöva spärras om det var operatörernas ansvar att användarna inte gör någonting olagligt på nätet, tror han. Ett enormt arbete, med risk för skadeståndsansvar om fel webbplats blockeras.

– Vi har ett väldigt nära samarbete med polisen när det gäller pedofili och liknande, men attt utsträcka den verksamheten ytterligare och agera på intresseorganisationers initiativ, det är vi skeptiska till.

Perspektiv Bredband följer bara de lagar som finns, menar Fredrik Winbladh.

Men någon dom i Sverige finns ju inte?
– Nej, men i Danmark, och verksamheten kommer ändå vara olaglig i Ryssland snart.

Kan det vara ett finskt domslut ni rättar er efter nästa gång?
– Nej, får vara ett danskt eller svenskt.

Varför har ett danskt domslut särskild betydelse?
– Det är de två länder vi verkar i, säger Fredrik Winbladh.

Företaget Mediaservices som ligger bakom Allofmp3.com utnyttjar en lucka i den ryska upphovsrättslagstiftningen och säljer mp3-filer fria från digitala kopieringsspärrar till ett mycket lågt pris. Mediaservices betalar 15 procent av intäkterna till den ryska licensorganisationen, en lösning som skivbolagen varit mycket kritiska till. För att förbättra chanserna till medlemskap i World Trade Organization, WTO, gick Ryssland nyligen med på kravet att stänga Allofmp3.com och andra liknande webbplatser.

– Det här är inte fråga om vanlig fildelning. Det är ju någon som tar betalt, säger han och betonar att några fildelare inte har stängts av.