Den 1 september lade EU-kommissionen fram en grönbok, ett förberedande politiskt arbete, inom ett avgörande områden för utformningen av framtidens informationssamhälle.

Grönboken, vars engelska titel är Green paper on detection technologies in the work of law enforcement, customs and other security authorities, behandlar utformningen av samhällets framtida övervakning. Det är en bred skrivelse, fylld med viktiga frågor, och förmodligen ett av de avgörande stegen i utformningen
av Europas informations-
samhällsmodell.

Diskussionen om förslaget har varit – och nu är jag snäll – begränsad. Men förutsättningarna kan vara annorlunda nu. Den nya regeringen har signalerat att den tänker ta Europafrågorna på allvar och Datainspektionen har tagit försiktiga steg ut i det offentliga samtalet. Förhoppningsvis betyder det att grönboken inte smygs igenom av en tjänstemannaelit inom EU.

I grönboken frågas om det räcker med den fria marknaden för att skapa säkerhetsteknik, eller om sådan teknik måste tas fram genom statsbidrag. Hela marknaden för inte minst svenska it-säkerhetsföretag står delvis på spel i en sådan fråga. Svaret är givet: den privata sektorn är och kvalitativt överlägsen statliga insatser när det gäller säkerhetsteknik.

EU-kommissionen har lagt ut dokumentet på öppen konsultation och det vore lämpligt om så många möjligt läste det och tog till orda i diskussionen kring hur övervakningssamhället kan förhindras samtidigt som vi bevarar säkerheten.

EU-kommissionens förslag till gränsöverskridande samarbete i detta arbete kan ses på flera sätt. Å ena sidan är det glädjande att man inser att terroristhotet – verkligt och allvarligt – inte kan behandlas som en nationell fråga. Å andra sidan är det program för informationsutbyte och gemensamma övervakningsåtgärder som skulle kunna ligga i förlängningen av grönbokens resonemang den enskilt största samkörning som historien skådat.

Ibland klagar vi på att vi inte har möjlighet att påverka framväxten av ett övervakningssamhälle, att storebror redan har foten i dörren. Det ligger en sorts ödesmättad resignation i den tanken som är djupt motbjudande. Vi kan och bör diskutera övervakningssamhället. Vi bör göra det på EU-nivå och alla bör delta.

Jag ser därför fram mot att höra – offentligt – vilka svar Datainspektionen, Electronic Frontier Sverige, Svenska journalistförbundet, Integritetsombudsmannen Rikspolisstyrelsen med Säpo, Försvarets Radioanstalt, Post- och telestyrelsen, IVA, IT-företagen, Dataföreningen och inte minst justitieministern kommer att skicka in på den konsultation som nu föreligger. Det vore utmärkt om det kunde redovisas här på Computer Swedens debattplats.

Konsultationen stänger den 10 januari. Den finns på cstjanster.idg.se/c/722.
Stockholms handelskammares svar finns att läsa på cstjanster.idg.se/c/723 och koncentrerar sig på tanken att vi behöver en fri marknad för säkerhetsteknik och en öppen dialog för det legitima användandet av denna teknik.

Nicklas Lundblad stabschef på Stockholms Handelskammare