Efter nyår introducerar Se-domänen ett nytt webbgränssnitt som vänder sig direkt till den som har en se-adress i stället för, som tidigare, de ombud som kunden anlitat. Och på tunnelbanor och bussar har Se-domänen börjat marknadsföra se-adresser direkt till allmänheten.

Domännamnsombuden, de som hittills sålt se-adresserna och skött kundkontakterna med dem som skaffat se-adress, är oroade över utvecklingen.

– II-stiftelsens styrelse har beslutat sig för att gå över till en ny affärsmodell, kallad registry-registrar. Den modellen innebär att ombuden har all kontakt med kunder, vilket ger bättre service och lägre priser, säger Jonathan Sulo, verksamhetschef för domännamnsombudet Loopia.

Han ser det kommande gränssnittet som ett direkt hot mot ombudens verksamhet.

– Först blir vi av med den funktionalitet vi själva byggt upp i de gamla gränssnittet. Funktionalitet som inte heller finns fullt ut i II-stiftelsens nya kundgränssnitt Domänhanteraren. Samtidigt erbjuder Domänhanteraren fler funktioner än det gränssnitt som vi ombud ska använda.

Eva Frölich driver domännamnsombudet Frobbit och har varit utvecklingschef på Nic-Se, som tidigare höll i registreringarna av domännamn. Hon framhåller att förändringarna kommer att innebära att de som har se-adresser blir förvirrade och osäkra på vart de ska vända sig.

– För kunderna måste tekniken fungera. Nu förutsätts de kunna gå in och göra mycket själva och det varken kan eller vill många av dem, säger hon.

– Det kommer i sin tur att medföra att II-stiftelsen får fler samtal och en ökad manuell hantering och det håller knappast kostnaderna nere. Konkurrensen mellan ombuden är det som kan pressa priserna.

Eva Frölich tycker också att det känns tveksamt att II-stiftelsen marknadsför se-adresser direkt till allmänheten.

– Där börjar det tangera vad de kan göra med tanke på sin monopolställning och hur de ska hantera den. Att stöda, stötta och utveckla ligger hos ombuden annars stämmer inte de riktlinjer som de själva beslutat att börja arbeta efter framöver.

Tom Martinsen, vd på domännamnsombudet ISPhuset, anser att II-stiftelsen är ute på tunn is.

– För oss lite mindre ombud känns det här som ett hot, säger han.

– Det enda kunderna inte kan göra på II-stiftelsens nya webb är att nyregistrera domännamn. Men det ska gå att förnya registreringar direkt med hjälp av kreditkort. Det innebär att all naturlig kontakt mellan ombud och kunder försvinner.

Men är det inte bra för kunderna att kunna gå direkt till II-stiftelsen?

– Jo, det kan väl vara bra för den som vet vad den håller på med. Men de flesta enskilda eller småföretag har inte den nödvändiga kunskapen eller tiden att klara det, Säger Tom Martinsen.