När EUs telekomministrar möttes på tisdagen gav infrastrukturminister Åsa Torstensson sitt stöd till en fransk-brittisk kompromiss som går ut på att avvakta med reglering av konsumentpriserna.

– Det fransk-brittiska förslaget innebär en tvåstegslösning. Pristak i konsumentledet införs som en "sunrise-klausul" om grossistregleringen inte får effekt på konsumentpriserna. Det föll nära Sveriges ambitioner, sa Åsa Torstensson vid ministrarnas presskonferens, rapporterar Direkt.

De flesta EU-länder vill införa ett tak för grossistpriserna mellan teleoperatörerna, men ett antal länder vill inte automatiskt införa en reglering av priserna i konsumentledet.

Den svenska ståndpunkten är att marknaden själv kan klara av problemet med orimligt höga roamingavgifter mellan olika EU-länder. Åsa Torstensson varnade för att pristak i både grossist- och konsumentleden leder till ökad administration.

Regleringen av grossistpriser är tänkt att träda i kraft till sommaren 2007.