– Domännamnsombuden är vana vid att det är de som bestämmer tempot och stiftelsen som utför, men nu har II-stiftelsen dragit upp tempot och börjat sätta agendan, säger Danny Aerts, vd på Stiftelsen för internetinfrastruktur, II-stiftelsen, och tillbakavisar ombudens farhågor om att stiftelsen är ute efter deras kunder.

Ombudens kritik gäller bland annat det webbgränssnitt som stiftelsen lanserar nästa år och där slutkunderna själva kan gå in och sköta om sina domäner. Ombuden är oroade över att kunderna ska gå direkt till II-stiftelsen i stället för att anlita dem. Det strider enligt ombuden mot den affärsmodell, registry-registrar, som klubbats av stiftelsens styrelse och som innebär att kunderna inte skulle ha någon kontakt med stiftelsen utan att allt skulle gå genom ombuden.

Men den bilden ställer Danny Aerts inte upp på.

– Huvudkritiken verkar vara att vårt webbgränssnitt är för bra. Så bra att slutkunderna kan använda det själva.

Även om styrelsen har tagit ett beslut om att gå mot en nya affärsmodell är det inte klart hur detaljerna kommer att se ut i Sverige än betonar Danny Aerts.

– Dessutom införs den först om ett och ett halvt år och ombuden kan inte vänta sig att jag inte ska göra något för de kunder som finns hos oss, säger han och hänvisar till att i dagens system blir alla som köpt en se-domän direktkund hos stiftelsen det andra året.

Farhågor om att stiftelsen kommer att överhopas av en ökad manuell hantering i samband med att kunderna sköter sina domäner direkt på stiftelsens hemsida avvisar han också.

– Vi jobbar med förberedelserna så att övergången ska gå så smidigt som möjligt, säger han.

Ombuden ser också marknadsföringen av se-adresser som att II-stiftelsen går direkt på slutkund. Men Danny Aerts uppmanar i stället ombuden att själva vara med i marknadsföringen a v se-adresser.

– För företag har det varit rätt självklart att välja se-adresser. Men nu växer privatmarknaden kraftigt och där är valet inte lika självklart, säger Danny Aerts.

Han påpekar att utländska domäner kan komma att ta en del av kakan om inte se-domänen marknadsförs ordentligt.

– Det kommer mängder av nya toppdomäner nu – travel, mobi, name. Nyligen kom en förfrågan om det gick bra att ha domännamnet se.name exempelvis. Många länder marknadsför sina nationella toppdomäner och amerikanska Verisign har varit marknadsdrivet hur länge som helst.

Danny Aerts tycker inte att ombuden riktigt hänger med där.

– Vi arbetar gärna tillsammans med ombud för att koordinera marknadsaktiviteterna inför 2007.

Fakta

  • Kvalitetscertifiering av ombud och koordinering av marknadsaktiviteter med ombuden på gång.
  • Fredag 15/12 kommer nya och tuffare ombudsavtal. De kan innebära att antalet ombud halveras från omkring 400 till 200.
  • I februari är det dags för II-stiftelsens nya produktionssystem som bland annat innehåller webbgränssnittet Domänhanteraren där slutkunderna kan gå in direkt och pyssla om sina domäner.
  • I slutet av våren ska det beslutas hur den nya affärsmodellen ska se ut.
  • Sommaren 2008 ska den nya affärsmodellen införas.