– Syftet med konferensen är att uppmärksamma att det finns tjejer som läser och jobbar med data. Företagen får träffa oss kvinnliga studenter som läser data- och it-utbildningar och vi tjejer kan bilda nätverk och skapa kontakter.

Vad händer under konferensen?
– Det kommer företag och föreläser för oss och så har vi en nätverksmiddag där deltagarna får träffa andra datatjejer. Det blir även företagsmiddag, bankett, studiebesök och andra nätverksaktiviteter för deltagarna. Vi räknar med 120 deltagare. Konferensen anordnas för tionde året i år, så vi tror på ett visst uppsving. Men vi behöver fler sponsorer.

Ni är inte så många tjejer på datautbildningarna. Vad tycker du att man skulle kunna göra för att få fler kvinnliga datastudenter?
– Man måste göra mer reklam och göra det intressantare för tjejer att söka sig till data- och it-utbildningarna. Reklamen är idag inte alls riktad till tjejer, det är lite nördstämpel på det hela. Antalet tjejer som söker har ju minskat enormt, till min utbildning var det fem tjejer som sökte i år och över hundra killar. När jag började 2003 var vi åtminstone 15-20 tjejer.

Fakta

  • Datatjej är en årlig konferens för tjejer som läser en data- eller it-utbildning motsvarande minst 160 poäng. Den första konferensen arrangerades 1998 i Umeå och hade 20 deltagare.
  • Årets konferens arrangeras av KTH i Stockholm och pågår 24-28 januari 2007.
  • Temat för Datatjej 2007 är internationalisering.