Tillstånden ges dock i mindre omfattning än vad polisen önskat. Polisen ansökte om att tillstånd för totalt 23 kameror, varav 10 vid Stureplan och 13 runt Medborgarplatsen. Länsstyrelsen säger ja till 16 av dessa.

– Länsstyrelsens uppgift är att göra en avvägning mellan övervakningsbehovet och den personliga integriteten. Därför har vi varit något restriktiva. Polisen måste kunna visa att det område som ska övervakas är särskilt brottsutsatt och att andra brottsförebyggande insatser inte räckt till, i annat fall säger vi nej. I vissa fall hade kamerornas placering inneburit att man kunnat övervaka även in i lägenheter och då blir det också avslag, säger Ulf Eriksson, länsassessor vid Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen anser också att övervakning bara får ske vid tider då det är en markant ökad brottslighet. Övervakningen tidsbegränsas därför till mellan 23 och 07 vid Stureplan och mellan 21 och 05 vid Medborgarplatsen.
Kameraövervakningen ska utvärderas om tre år, då tillstånden går ut.