Det i ett land som för 45 år sedan hade en ekonomi jämförbar med de fattigaste länderna i Afrika. I dag ligger Seoul före Stockholm när det gäller telekom. Utvecklingen går vidare i högsta fart, så var kommer Sydkorea att vara om fem år? Vilka trender gäller?

Sydkoreanska myndigheter har en helt annan framförhållning än svenska när det gäller att satsa på tekniska innovationer. Ett särskilt departement ser till att landet fortsätter att ständigt ligga i teknikens framkant.

Man behöver inte vara länge i Sydkorea för att inse att fast bredband är som vatten i kranen för koreanerna. En total självklarhet. 72 procent av alla sydkoreaner över tre år använder internet.

Huvudstaden Seoul är sedan en stad av människor med mobiltelefoner. Massor av människor, fler än hela Sveriges befolkning. I år gäller mobiler som man skjuter isär eller som har en liten vridbar teveskärm. Det här är rätta platsen att titta in i framtiden för telekom och it.

Det har gått snabbt för det forna u-landet. Den stora anledningen är regimens långvariga satsningar.

Medan vi svenskar inte väntar oss mer än ett förstrött it-intresse från vår regering har Sydkorea ända sedan 1960-talet en tradition av statliga initiativ på alla områden i nära samarbete med de stora industrigrupperna.

It och telekom (ofta förkortat Ict, Information and Communications Technology), har prioriterats sedan 1980-talet och givit utdelning.

Ict-relaterad export är i dag tvåa efter bilindustrin. Bland annat står landet för nära halva världsbehovet av digitalminnen och nästan lika stor andel paneler till platta skärmar. Med sådana meriter är ict en etablerad tillväxtmotor och får fortsatt hög prioritet.

Sydkorea har sedan 1994 ett departement enbart för information och telekommunikation, Ministry of Information and Communication (Mic). Det är Mic som mycket aktivt leder Sydkorea vidare på ict-området. Visionen därifrån kan sammanfattas i slagordet u-Korea, u som i ubiquitous. Ordet betyder egentligen ”allestädes närvarande” men tolkas fritt som ”alltid uppkopplad”. Det är inte bara du som tänks vara uppkopplad, utan även din bil, ditt kylskåp och din katt.

Detta lilla u lanseras oblygt som närapå synonymt till lycka. Det finns u-life och u-cities. I teknocyniska Sverige skulle en sådan marknadsföring aldrig gå hem, än mindre kunna komma från ett departement. Trots inslag av blomsterspråk är det här vi hittar nyckeln till nästa generation tjänster inom it och telekom i Sydkorea.

Lägg märke till att Mic inte baserar den tekniska utvecklingen på egna banbrytande innovationer. I stället läser man av trender och drar ut dem till sin extrema förlängning. Därefter litar man på den häpnadsväckande koreanska villigheten att jobba. När jag jämför med vissa av mina koreanska vänner framstår svensk 40-timmarsvecka närapå som semester.

Håkan Söderström
är egen systemutvecklingskonsult
Du når honom på cs@idg.se.