Broadband convergent network, bcn, är visionen om att förena telefoni, bredband och tv i ett enda ip-nätverk. Dessutom ska bcn överbrygga skillnaden mellan mobilt och trådbundet. Även mobila terminaler ska kunna använda hastigheter på hundratals Mbit/s. Bcn är en teknisk utmaning, inte tu tal om det, men inte särskilt kontroversiellt.

Doktor Jung-hee Song, rådgivare till den ansvariga ministern på Mic, Sydkoreas departementet för information och telekommunikation, betonar en annan, mindre känd infrastruktur, ubiquitous sensor network, usn, som hon liknar vid blodkärlen i kroppen.

Visionen är att allt du kan tänka dig är försett med rfid-etiketter eller sensorer. Genom ett utspritt nätverk av avkännare uppstår ett flöde av information om händelser och mätvärden.

Nätverkets roll är att se till att data hamnar hos sina avsedda, kanske avlägsna mottagare i realtid.

En händelse kan exempelvis vara ”bagage x passerade station y klockan si och så” från bagagehanteringen på en flygplats. Exempel på mätvärden är temperaturen i din lägenhet, eller en infraröd kamera som vaktar mot skogsbrand. Flera pilotprojekt är igång.

Visionen om usn är inte ny, men Sydkoreas nationella satsning är unik. Usn är klart kontroversiellt. Här finns det totala övervakningssamhället inom räckhåll.

Jung-hee Song menar att den statliga ledningen av detta projekt minskar risken för otillbörlig användning.

Den koreanska forskningen har också bidragit med nya mekanismer för skydd mot integritetskränkningar.

Båda de nämnda infrastrukturerna är vidareutvecklingar av internet. För att kunna hantera en exploderande ökning av antalet nätanslutningar satsar Sydkorea hårt på den moderniserade versionen av nästa generations ip-protokoll, ipv6.

Satsningarna inom rfid och usn illustrera den koreanska attityden med sin korthuggna, men talande strategi: Spring ifatt. Ta ledningen.