I Mindroutes utbud finns sedan tidigare publiceringsverktyget Lemoon och nu kommer produkten Incentive som främst är tänkt att använda för att skapa rss-flöden och wikisidor på företags intranät.

– Både bloggar och wiki är utmärkta sätt att ta tillvara den interna kunskap som finns hos medarbetarna samt hålla en levande diskussionen igång på företaget, säger Mindroutes vd, Rikard Hansson.

Han betonar att Incentive går att koppla till affärskritiska system inom ekonomi, lager och administration.

– Därmed kan det lilla företaget få en kommunikationsplattform som överträffar allt annat.

Rikard Hansson berättar att man redan fått flera kunder, exempelvis Apptus Technologies som arbetar med sökteknik för stora webbplatser som Gula Sidorna och Lunarstorm. Bland företagets tidigare kunder märks Sony Ericsson, Wallenstam och Semcon.

Ingångspriset för Incentive ligger på 25 000 kronor för en licens med 25 användare.

Enligt undersökningar som CS tidigare refererat till satsar nio av tio amerikanska företag på bloggar, en trend som nu även börjat avspeglas på den svenska företagsmarknaden.