Att ha gamnacke är både smärtsamt och lite pinsamt. Ändå drabbar det många som sitter fel eller arbetar i felaktiga arbetsställningar. I en pågående studie, som ska leda fram till en doktorsavhandling, undersöker Inger Arvidsson hur ett nytt datasystem för flygledare påverkar personalen. En faktor som studeras är så kallad gamnacke, alltså en position där man böjer ryggen framåt, skjuter fram huvudet och hakan så att nacken blir bakåtböjd.

Tidigare har man trott att om en person vanemässigt sitter med gamnacke så kan det leda till åkommor, exempelvis smärta och stelhet. En studie som Inger Arvidsson har gjort stöder dock inte detta.

– Jag blev lite förvånad över att flera friska flygledare satt med gamnackar utan att få ont, säger Inger Arvidsson.
En felaktig sittställning kan leda till stramhet i muskulaturen, som i sin tur kan resultera i smärtor och stelhet.
Just nu forskar Inger Arvidsson kring hur införandet av ett nytt datasystem påverkat flygledare när det gäller olika besvär. En hypotes handlar om användandet av mus i arbetet.

I det tidigare systemet kunde flygledarna arbeta med både tangentbord och andra styrverktyg och dessutom med manuellt skrivarbete. Men i det nya systemet används bara mus.
– Ett problem när man arbetar med bara mus är att man sitter helt blickstilla och koncenterar sig. En möjlig förklaring till problem i nackmuskulaturen, bland annat gamnacke, är just att man sitter länge i samma ställning, säger Inger Arvidsson.
Även innan forskningen har givit ett klart svar på vad gamnacke beror på finns flera råd att ge.

– Ett råd är att ha ett bra svankstöd i arbetsstolen. Lika viktigt är att kolla upp sin syn. Inte sällan har felaktiga arbetsställningar att göra med att man ser dåligt och kompenserar för det genom att kika in i skärmen, säger Inger Arvidsson och fortsätter:

– Det kan vara så att den som är väldigt koncentrerad och anspänd skjuter fram hakan och får den här positionen. Den som har som vana att ständigt sitta så kan få problem, säger hon.

Inger Arvidsson rekomenderar även regelbunden gymnastik för att minska problemen..

– Detta är en fråga om hållningen. De som sitter med gamnacke jämt blir lätt strama i baksidan av nacken. Därför kan det vara bra att töja lite på musklerna, säger hon.

Även ergonomiska faktorer som arbetsplatsens utformning påverkar. En felaktigt placerad skärm kan ge risk för att man böjer nacken bakåt. Likaså kan en allt för liten text på skärmen tvinga en att luta sig framåt.

Viktigt är också att bra kontrast på skärmen och se till att text och annat är lättläst, exempelvis att det inte finns reflexer eller kontraster som gör det svårt se vad som står, säger Inger Arvidsson.

Ett problem är att den som sitter och arbetar med mus vid en skärm ofta sitter väldigt stilla.

– Det kan bero på att den som arbetar med mus hela tiden har handen på musen och samtidigt tittar in i skärmen för att se vad som händer. Förr i tiden fanns inte dessa problem på kontoret, när folk satt med räknestickor och skrev med papper och penna, säger Inger Arvidsson.

Att sitta vid skärm ger en statisk belastning som blir slitsam i längden för den som sitter länge och jobbar. Det kan leda till värk i axlarna, ont i nacken, huvudvärk och smärtor i armarna.
Ett alternativ är att använda en mus med scrollfunktion, i stället för en rörlig mus. Att växelvis ha musen på båda sidor om tangentbordet är ett annat sätt att få till en jämnare belastning.

Fakta

Det finns ett antal möjliga orsaker till så kallad gamnacke:
- Synfel eller synproblem
- Felinställd textstorlek eller bildskärpa
- Dålig belysning
- Musen är felaktigt placerad
- Bildskärmen står för långt bort, för högt eller för lågt
- Felaktig sittställning
- Dåligt svankstöd