Både Antipiratbyrån och Ifpi får nu förlängt undantag från förbudet mot behandling av uppgifter om lagöverträdelser, som regleras i personuppgiftslagens 21 paragraf. Organisationernas tidigare tillstånd går ut vid årsskiftet. Datainspektionen bedömer att organisationernas insamling av bland annat ip-nummer inte innebär någon otillbörlig kränkning av den personliga integriteten.

– Vi anser liksom tidigare att Antipiratbyråns och Ifpis intressen väger över. Som upphovsrättslagen är konstruerad ska rättighetsinnehavaren kunna beivra intrång, det är en del i bedömningen. Sedan kan ju Antipiratbyrån inte själva identifiera personerna bakom ip-numren, det är en annan del, säger Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen.

Till skillnad från tidigare får Antipiratbyrån efter årsskiftet även behålla uppgifter som redan lämnats till polisen. Tillstånden gäller längst till slutet av år 2008 och kan återkallas om de inte används på rätt sätt. Enligt Datainspektionen kommer man även att följa Antipiratbyråns och Ifpis verksamhet under det kommande året.

Väntar du dig en mejlstorm nu?

– Det kan hända att det blir så. Förra gången vi beslutade om tillstånd fick vi över 5 000 mejl, säger Jonas Agnvall.