Personer mellan 16 och 24 års ålder fildelar mest i Sverige. I den gruppen uppger 57 procent att de någon gång använt ett fildelningsprogram. Även bland de något äldre är fildelningsvanan stark: Nästan hälften av 25- till 34-åringarna är eller har varit fildelare, uppger de i SCBs stora undersökning om svenskars it-vanor.

I undersökningen har runt 3 700 personer tillfrågats om vad de har gjort på internet. I hela gruppen, som omfattar personer mellan 16 och 74 års ålder, har var femte använt ett fildelningsprogram. Det ger 1,3 miljoner fildelare i Sverige, men siffran kan vara högre eftersom personer under 16 års ålder inte tillfrågats.

– Ett rimligt antagande är att ännu yngre personer fildelar i stor utsträckning, säger Anders Hintze, statistiker på SCB.

Frågan som ställs preciserar inte om fildelningen är av ett sådant slag att den bryter mot upphovsrättslagstiftningen.

Mer än hälften av svenskarna har tillgång till bredband hemma och andelen är något högre bland män, 60 procent, än bland kvinnor, 51 procent. Priset tycks inte vara en viktig orsak för den krympande grupp som inte använder internet. I den gruppen uppger i stället fyra av tio att behovet inte finns.

E-post står sig väl i topplistan över svenskarnas internetvanor och överträffas bara av "att söka information om varor och tjänster". Däremot har både e-handel och ip-telefoni en bit kvar: Sex av tio har ännu inte handlat på nätet och bara elva procent uppger att de använt ip-telefoni.

Anledningen till att personer under 16 års ålder inte deltar i undersökningen är den administrativa börda det skulle innebära, eftersom SCB då måste ha målsmans godkännande.