När OKQ8 skulle byta ut ett 20 år gammalt system med rötter i klassiska Datapoint inleddes en förstudie där inriktningen var att välja ett standardsystem med låga kostnader.

Sedan tidigare har företaget testat att använda Linux i ett system för biluthyrning. Men nu handlade det om ett större projekt som berör hela hanteringen av korttransaktioner och betalningar på 1 000 bensinmackar.

OKQ8s it-chef Peter Schmidt säger att detta är ett extremt affärskritiskt område och att en snabbare hantering av betalningarna betyder oerhört mycket för kunderna.

– Vi har testat och utvärderat i ungefär ett år och fått ett nytt avtal med EDS som bygger systemet åt oss med världsledande kompetenser från Sverige, Finland och Egypten. Planen är att det gamla systemet ska stängas ner i februari-mars, säger Peter Schmidt.

Det system som valdes bygger på den svenska databasen MySQL som körs på åtta Linux-baserade Dellservrar som ska ersätta de gamla stordatorerna.

– Inledningsvis var vi lite skeptiska till att satsa på öppen källkod men när vi undersökte möjligheterna att få support visade det sig finnas fullgoda möjligheter till det med MySQL gold support, säger Peter Schmidt.

Bland de fördelar som han framhåller i valet av plattform är att det inte är några större svårigheter att hitta kompetens för att hantera systemet, något som kunde vara ett bekymmer med det tidigare, ålderstigna systemet.

Den totala investeringen uppgår till tio miljoner kronor där själva hårdvaran står för tio procent.

– Vi räknar med att det hela ska vara avskrivet på sju år. Ett sånt här system mäktar vi inte byta ut på kortare tid.

Genom att välja produkter utvecklade som öppen källkod räknar OKQ8 med att kunna spara miljoner i licenskostnader men framför allt att få ett bättre och stabilare system.

Fakta

OKQ8 byter från ett Datapointsystem till MySQL och Dellbaserade Linuxservrar. Kostnaden är på 10 miljoner kronor.

Även Axfoods drygt 500 butiker har gått över till MySQL för prishantering, administration av sortiment och butiksekonomi.