Idag har Boxer enligt svensk lag ensamrätt på åtkomstkontroll, det vill säga kryptering och kortkontroll för marksänd digital-tv.

Syftet med EU:s stämning är att upphäva monopolställningen, men CS rundringning visar att varken Canal Digital, Viasat eller Com Hem är intresserade av att konkurrera med Boxer på marknaden för åtkomstkontroll.

Däremot står alla tre operatörerna redan i startgroparna för satsningar som så kallade SMS-operatörer. En SMS-operatör sköter leverans, marknadsföring och prissättning av digital-tv, men måste ingå avtal med en operatör som sköter åtkomstkontroll.

Men hittills har Boxer nekat alla förfrågningar om att samarbeta med andra operatörer. Enligt kulturdepartementets tolkning behandlar EU:s stämning inte Boxers rätt att välja samarbetspartner. Eftersom inga andra operatörer vill sköta åtkomstkontroll väntas Boxer förbli ensamt på marknaden - och stämningen bli verkningslös.

Lars Marén, ämnesråd på kulturdepartementet tror inte att stämningen kommer att lösa konflikten till någon av de inblandades fördel.

– Skälet till att det här villkoret finns [om ensamrätt på åtkomstkontroll] är att man velat se gemensamma tekniska lösningar för marksändningarna eftersom att man vill undvika den situation som finns på satellitsidan, säger Lars Marén.

– Vi känner oss rätt osäkra på vad EU-kommissionen egentligen menar. Jag skulle inte bli förvånad om de senare säger att det egentligen gällde försäljningen. Man kan ju ha den uppfattningen att det borde göra det.

Viasat är den operatör som kraftigast uttryckt sitt intresse för att ge sig in på det digitala marknätet. Företaget är dock bara intresserat av SMS-marknaden, enligt moderbolaget MTGs Sverigechef Anders Nilsson.

– Vi är intresserade av att etablera oss i den här marknaden som en SMS-operatör. Men vi har hamnat i en situation där SAS-operatören vägrar att sluta avtal, säger Anders Nilsson, Han får medhåll från Gunnar Asp, vd på Com Hem och Patrik Hoffbauer, vd på Canal Digital.

De operatörerna förespråkar en marknad där åtkomstkontrollen är reglerad för att garantera en gemensam teknisk standard, men flera olika operatörer konkurrerar med marknadsföring, prissättning och kanalutbud.

Boxers vd Crister Fritszon menar dock att leverans och åtkomstkontroll inte bör åtskiljas. Han säger också att ett öppet digitalt marknät skulle bidra till en snedvriden marknad om inte de andra aktörerna också öppnade sina nät för konkurrens:

– Det finns inget annat land eller plattform där man särskiljer SMS och SAS. Och skulle det vara så vore det väl naturligt om man gör det på alla plattformar. Om Viasat tycker det är en bra affärsmodell kan väl dom öppna sin plattform för konkurrens? Då blir det likvärdigt mellan de olika aktörerna på marknaden, säger Crister Fritszon.

Kritiken tillbakavisas av Anders Nilsson:

– Boxer är så varmt välkomna att hyra kapacitet av Sirius precis som vi gör. Vi äger ingen egen infrastruktur. Det finns absolut ingen reglering eller liknande som gör att det inte skulle kunna finnas ytterligare en aktör på satellitmarknaden, säger Anders Nilsson.

Fakta

  • En SAS-operatör, Subscriber Authorisation System, sköter åtkomstkontroll, det vill säga kryptering och kortkontroll för betal-tv.
  • En SMS-operatör, Subscriber Management System, sköter leverans samt marknadsföring, paketering, prissättning och försäljning gentemot kund.
  • En SMS-operatör måste ingå avtal med en SAS-operatör för att kunna bedriva verksamhet – utan kryptering och kortkontroll fungerar inte betal-tv.
  • Eftersom Boxer idag har ensamrätt på SAS-marknaden och inte vill ingå avtal med andra operatörer råder en effektiv monopolställning.
  • EU:s stämningsansökan behandlar inte Boxers rätt att välja samarbetspartner. Därmed riskerar den att bli verkningslös, menar kulturdepartementet.