På ö-riket Niue rasar debatten om .Nu-domänens framtid. Nu bekräftar landets premiärminister, Mititaiagaimene Young Vivian, att svenskarna Pär Brumark och Klas Carlin har anlitats för att driva frågan om domänens ägo. Detta trots att Richard Hipa, vice ordförande för Niue-regeringens it-utvecklingsråd med ansvar för frågor som rör .Nu-domänen, så sent som förra veckan förnekat svenskarnas inblandning.

Niues statssekreterare Crossley Tatui förnekar att regeringen inte lyckats enas om en ståndpunkt i frågan. Han bekräftar Richard Hipas ansvar för .Nu-domänen, men menar att ett kommunikationsfel medförde att Richard Hipa inte blev informerad om Pär Brumarks inblandning.

– På grund av kommunikationssvårigheter blev inte mr Hipa informerad om de åtgärder som vidtagits av regeringens kringresande ambassadör Toke Talagi och Pär Brumark och partner, skriver han i ett brev till Computer Sweden.

Landets premiärminister Mititaiagaimene Young Vivian riktar fortsatt skarp kritik mot domänens nuvarande ägare, amerikanen Bill Semich, och säger att Pär Brumark och Minus 00 anlitats för att se till att Niue ges bättre ersättning för försäljning av domännamn.

– Niue har försökt förhandla med Bill Semich under flera års tid. Hittills har alla våra försök tillbakavisats av mr Semich. Han har inte skänkt Niue några pengar överhuvudtaget, inte ens för att hjälpa Niue att återhämta sig från orkanen Heta i januari 2004, säger Young Vivian.

– Vi välkomnar och stödjer mr Brumark och mr Carlin i deras arbete med att hjälpa landet Niue. Om de lyckas och det svenska folket ger oss sitt stöd så har de gjort mycket för att hjälpa oss på vägen mot att bli en självförsörjande och ekonomiskt oberoende nation, fortsätter han.

För Niues dryga tusentalet invånare är toppdomänen .Nu en mycket viktig fråga. Landets regering har under flera års tid arbetat för att få den nuvarande ägaren Bill Semich att lämna över sin kontroll av domänen. Intäkterna från försäljning av domännamn skulle vara av stor ekonomisk betydelse för det relativt fattiga landet, som har få andra inkomstkällor.

Både Richard Hipa och Mititaiagaimene Young Vivian har tidigare riktat hård kritik mot Bill Semich, som man menar har tjänat stora pengar på det lilla ö-rikets bekostnad.