Specifikationerna har namnet Vdsl2, Very high bit rate dsl2 och medger kommunikation på upp till 100 Mbit per sekund, både vid upp- och nedladdning.
I dag hanterar de flesta bredbandsnät överföring på ett fåtal Mbit per sekund hos kunden.

Den nya standarden klarar även röst, videokonferenser, tv och video on demand. En stor fördel är att den kan köras i existerande kopparnät och alltså inte kräver en utbyggnad av infrastrukturen till fibernät, enligt standardorganet, som är ett underorgan till FN.

Vdsl2 används i dag av två amerikanska operatörer, SBC Communications Bellsouth. Ett flertal planerar att satsa på standarden. I stället för att ersätta hela det gamla kopparnätet med fiber, bygger de ett fibernät, men använder sig av kopparnät den sista sträckan fram till hushållen.

BellSouth ligger redan långt framme i sina planer på Vdsl2, uppger företagets talesman Brent Fowler.
– Vi planerar att omvandla hela vårt nätverk kring Vdsl2. Det innebär att vi ökar överföringshastigheten från 1,5 Mbit per sekund till 100 Mbit, säger han.

Fram tills nätet är utbyggd, planerar Bellsouth att erbjuda Adsl2, Asynchronous DSL 2, som klarar upp till 24 Mbit per sekund.

Även SBC planerar att snabba upp sitt bredbandsnät, säger företagets talesman Michael Coe.
– Abonnenterna kommer att få minst 20 Mbit/s och i vissa områden mycket mer, beroende på avståndet till noderna och andra faktorer. Företagets projekt har namnet Lightspeed och innebär att 17 miljoner hushåll ska konverteras till Vdsl2 inom de närmaste två åren.

Även Qwest är intresserat av Vdsl2, men företaget väntar tills leverantörerna lanseras nätverksutrustning som är kompatibelt, säger en taleskvinna. Ett företag som går motsatt väg är Verizon. Företaget planerar att bygga ett fibernät ända ut till hushållen.