En del av Web 2.0-fenomenet är tillgången till programmeringsgränssnitt till populära webbtjänster. Detta innebär att kreativa utvecklare på ett enkelt sätt kan skapa nya tjänster genom att kombinera existerande, i så kallade mashups. Det kan även innebära att den enskilde utvecklaren slipper lägga ner tid på att skapa standardrutiner, eftersom sådana redan finns tillgängliga via öppna gränssnitt. Och många av de populäraste gränssnitten är gratis att använda.

Amerikanska tidningen Linuxworld listar tio användbara öppna programmeringsgränssnitt. Först på listan kommer Google Maps API, med vars hjälp det går att bädda in kartor på webbsidor. Även på andra plats finns en karttjänst, Geonames.org, med vilken det även går att få positionsangivelser för geografiska namn.

Tredjeplatsen tas av Openid som är tjänst som underlättar registrering och hantering av användarkonton. En fördel med att använda Openid är att det går att ordna så att ett användarkonto gäller för flera webbplatser.

På fjärde och femte plats finns två Amazontjänster. S3 som står för Simple Storage Service gör det möjligt att lagra filer på Amazons servrar. EC2, Elastic Compute Cloud gör det möjligt att skapa virtuella servrar, med virtualiseringsprogrammet Xen.

Fakta

Här är de bästa öppna programmeringsgränssnitten på webben, enligt Linuxworld.

  1. Google Maps API
  2. Geonames.org
  3. Openid
  4. Amazon S3
  5. Amazon EC2
  6. Atom API
  7. Opensearch
  8. Open Media Profile
  9. Mediawiki API
  10. JS-Kit