Att antalet ombud, eller återförsäljare, av se-domänen minskar beror på nya betalningsregler, avsedda att gynna stora återförsäljare på de mindres bekostnad. En årsavgift på 12 000 kronor införs, som räknas av för varje sålt domännamn. Vid 100 sålda domännamn har årsavgiften helt räknats av, men för ombud som säljer färre än så blir det en ren förlustaffär.

På II-stiftelsen är man nöjd med utvecklingen mot färre ombud.

– Vi ser det inte som negativt. De som är kvar visar en dedikation och kommer satsa på relationen till oss. Vi tror det kommer funka bra, säger Malin Westlund, informationsansvarig på II-stiftelsen.

Av de runt 180 ombud som valt att inte förnya sitt kontrakt var ungefär 100 aktiva, uppskattar II-stiftelsen. Det är en dramatisk minskning av marknaden, men kan i första hand ha drabbat företag som har annan verksamhet som sin huvudsyssla.

– Nu ställer vi högre krav både omsättnings- och hanteringsmässigt. Många tycker inte att detta är deras kärnverksamhet, säger Per-Olof Josefsson, II-stiftelsens marknadschef.

En av de som drabbas av de nya reglerna är konsultföretaget Yask AB.

– Vi ligger någonstans på gränsen, så vi kommer antagligen hamna under gränsen och förlora på det, säger Jan Säll, vd på Yask.

Men trots att det kan bli en förlustaffär väljer han att stanna kvar som ombud. Att kunna erbjuda domännamn som en del i ett tjänstepaket är viktigare än den förlust det kan innebära, berättar han.

– Precis som alla andra företagare tycker jag ju inte om att förlora pengar. Men samtidigt har jag förståelse för de nya reglerna. II-stiftelsen har ju haft en ohygglig mängd ombud som registrerade väldigt få domäner.

Jonathan Sulo är styrelseledamot i Ombudsföreningen, som företräder en rad återförsäljare av svenska domännamn. Han ser både för- och nackdelar med den nya betalningsmodellen.

– Det är både positivt och negativt. Det finns ju en stor fördel i att II-stiftelsen med de nya reglerna får en mer seriös och dedikerad ombudskår. Men de innebär också att mindre ombud inte har möjlighet att fortsätta.

Att det till stor del är ombud med domänförsäljning som en mindre del av verksamheten håller han med om.

– Tidigare var det många advokatbyråer och andra som sysslar med namnskydd som var ombud. De är inte aktiva och har egentligen inte den kunskap som krävs, säger han.

Nu kan en ny modell på den svenska marknaden bli lösningen för små ombud som inte kan leva upp till II-stiftelsens krav. Stora ombud planererar system med "sub-ombud", där mindre aktörer anlitar något av de stora ombuden för att på så sätt registrera domännamn åt sina kunder. Jonathan Sulo, som även är verksamhetsansvarig på Loopia, tror att sådana program har framtiden för sig.

– Vi har fått stort gensvar med runt 50 intressenter, säger han.

Antalet återförsäljare av se-domäner har stigit i flera år, enligt II-stiftelsens egna uppgifter. Snabbast var ökningen 2003, men har mattats av något de senaste åren.